Retour Den Haag-Brussel

Alleen bitterballen vormen een risico

Kinderen buitelen over elkaar heen op de biljarttafel. Er is paling op toast. Een gepensioneerde bedrijfsjurist van Martinair, een wethouder van een leefbaarheidspartij en een oprichter van een burgerplatform staan in een hoek van de huiskamer gemoedelijk te keuvelen. Bij het weggaan van zijn gasten informeert de gastheer hartelijk of ze nog van één van zijn heerlijke wijnen hebben geproefd.

De bijeenkomst die Hero Brinkman zaterdag bij hem thuis in Middenbeemster hield voor partijgenoten en pers leek meer op een verjaarspartij dan op een PVV-bijeenkomst. Hier geen grimmig kijkende bewakers, veiligheidspoortjes of een laatste waarschuwing aan het adres van de politieke islam. Alleen de hete bitterballen vormden een veiligheidsrisico.

Het PVV-Kamerlid had de nieuwjaarsbijeenkomst bij hem thuis mede georganiseerd omdat een andere bijeenkomst in december niet goed uit de verf was gekomen. Toen had Brinkman als lijsttrekker in Noord-Holland zijn club mensen voor de Provinciale Statenverkiezingen willen presenteren, onder wie de bedrijfsjurist en de andere genoemden. Maar veel journalisten en ook PVV’ers hadden onderweg vastgezeten in de sneeuw.

Brinkman maakte van de nood een deugd en organiseerde een nieuwe bijeenkomst. Het werd er één geheel conform zijn streven naar openheid – en betrokkenheid van jeugd. (KV)

De onbetamelijke kritiek op Knapen

„Onbetamelijk”, noemde PvdA’er Frans Timmermans vorige week de uitlatingen van staatssecretaris Ben Knapen (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) over de Soedanese president al-Bashir. De door het Internationale Strafhof gezochte leider zou volgens Knapen, op bezoek in Soedan, uit een oogpunt van stabiliteit beter kunnen aanblijven. Een uitspraak die Knapen enkele uren later nuanceerde.

Maar het leed was toen al geschied. Zowel in Trouw als in deze krant kwalificeerde Timmermans de woorden van Knapen als onbetamelijk. Geen alledaags woord. Waarom dan tot tweemaal toe gebruikt? Omdat Timmermans zijn klassieken kent. ‘Onbetamelijk’ slaat rechtstreeks terug op de affaire-Van Doorn waarmee Knapen als hoofdredacteur van NRC Handelsblad eind 1990 te maken kreeg. Columnist J.A.A. van Doorn had volgens Knapen in één van zijn stukken, waarin hij het had over ‘de joodse journalisten’, de „grenzen van betamelijkheid” overschreden. Van Doorn zegde hierop zijn medewerking aan de krant op. Korte tijd later hervatte Van Doorn zijn column in HP/De Tijd onder de kop ‘betamelijkheden’.

De kwestie leidde destijds tot een heftige discussie en achtervolgde Knapen lange tijd. Bij zijn vertrek als hoofdredacteur in 1996 noemde hij zijn optreden tegen Van Doorn „een beginnersfout”. Zo beschouwt de Tweede Kamer misschien ook zijn uitlatingen in Soedan. (MK)

Dissidente CDA’er niet op de lijst

Was hij niet dienstbaar genoeg? Niet gericht op samenwerking? Voldeed CDA’er Rob van de Beeten niet aan deze karaktereigenschappen, die in de profielschets voor het Eerste Kamerlidmaatschap worden genoemd? De rooms-katholieke jurist die al sinds 5 september 2000 senator is, wilde graag nog een periode door. Maar de partij zette hem niet op de voorlopige kandidatenlijst.

Zou dit te maken hebben met de kritische houding van Van de Beeten ten tijde van de discussie over de samenwerking met de PVV? Eind augustus hekelde hij in een brief publiekelijk het ‘agreement to disagree’, waarin het CDA de meningsverschillen met de PVV over de islam – religie of ideologie? – accepteert. Van de Beeten noemde die verklaring „politiek en moreel een volstrekt ondeugdelijke basis om een regeerakkoord op te baseren”.

Rekent het CDA nu met Van de Beeten af? De senator zelf zegt: „Het gaat precies zoals ik had voorspeld.” Het partijbestuur houdt het op vernieuwing van de fractie. Bovendien is onlangs afgesproken dat bestuurders twee keer vier jaar mogen aanblijven. Maar voor anderen is een uitzondering gemaakt. Misschien was Van de Beeten té „onafhankelijk” en „eerlijk en integer”? Hoewel: deze persoonlijkheidskenmerken staan óók in de profielschets. (BR)

Door Mark Kranenburg, Barbara Rijlaarsdam en Kees Versteegh