Komaan PvdA, doe niet gelijk zo afwijzend

De linkse oppositiepartijen zouden samen optrekken tegen het kabinet-Rutte.

In de reacties op het plan voor een nieuwe Afghanistan-missie blijkt daar weinig van.

Collegapartijen in de Tweede Kamer hebben forse kritiek op de resolute afwijzing door de Partij van de Arbeid van een politietrainingsmissie naar het noorden van Afghanistan.

GroenLinks fractievoorzitter Jolande Sap noemde de houding van de PvdA afgelopen zaterdag in het TROS-radioprogramma Kamerbreed onbegrijpelijk. In dezelfde uitzending betitelden de Kamerleden Atzo Nicolaï (VVD) en André Rouvoet de opstelling van de grootste oppositiepartij „onverantwoord”.

Vooral de scherpe kritiek van GroenLinks op de PvdA is opmerkelijk. De linkse partijen spraken eerder af in de oppositie zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken tegen het kabinet-Rutte. Maar in het vraagstuk over een nieuwe Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan etaleren de partijen op links vooral verdeeldheid.

Behalve de PvdA zijn ook de SP en de Partij voor de Dieren tegen de politiemissie die het minderheidskabinet Rutte afgelopen vrijdag voorstelde. De PVV, gedoogpartner van de VVD-CDA coalitie, heeft al deze zomer tijdens de formatiebesprekingen laten weten tegen te zijn.

Om toch een meerderheid achter zich te kunnen krijgen is het kabinet afhankelijk van de steun van GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP. Al die partijen stemden dit voorjaar in de Tweede Kamer voor een motie waarin om een onderzoek naar een politiemissie werd gevraagd. Volgens het kabinet is het voorstel dat afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer werd gestuurd de uitvoering van de motie die indertijd door GroenLinks en D66 werd ingediend. Nog geen van deze partijen heeft definitief ja gezegd. Allen willen meer duidelijkheid over de veiligheidssituatie in het noorden. Ook willen zij niet dat de nieuwe Nederlandse operatie met ontwikkelingsgeld wordt betaald.

Het voorstel van het kabinet komt neer op een gecombineerde politietrainingsmissie die deels onder verantwoordelijkheid van de Europese Unie en deels onder die van de NAVO zal worden uitgevoerd. In totaal zullen er 545 man – hoofdzakelijk militairen – bij betrokken zijn. De eerste twee jaar zal de missie, die als het aan het kabinet ligt halverwege dit jaar begint, telkens 122,3 miljoen euro gaan kosten. Het is de bedoeling dat de Nederlandse aanwezigheid in 2014 weer ophoudt.

De PvdA liet afgelopen vrijdag onmiddellijk na het kabinetsbesluit bij monde van fractievoorzitter Job Cohen weten de missie „onmogelijk” te kunnen steunen. Reden voor de afwijzing is dat er militairen mee worden gestuurd met de opleiders. „De politiemensen die in dat kader worden opgeleid worden na de opleiding ingezet in de strijd tegen de Talibaan en niet of nauwelijks voor wat wij verstaan onder politietaken. Het zijn gewoon (para)militaire taken”, aldus Cohen.

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap vindt het daarentegen geen probleem dat er militairen meegaan om mensen in de praktijk te trainen. Zij zegt wel dat haar partij steeds als voorwaarde voor een politiemissie heeft gesteld dat deze niet mag „ontaarden” in een vechtmissie. Met instemming heeft zij in het voorstel van het kabinet gelezen dat het mandaat voor de militairen veel scherper is geformuleerd dan bij de vorige uitzending naar Uruzgan.

Inmiddels heeft een woordvoerder van de Talibaan laten weten de nieuwe Nederlandse missie als een „blunder” te beschouwen. Tegen het Afghaans Islamitisch Persbureau verklaarde hij de missie te beschouwen als een militaire interventie, met de daarbij behorende agressie.

    • Mark Kranenburg