Geen onderzoek naar gezondheid na brand

Zeker twintig hulpverleners meldden zich met gezondheidsklachten na de brand in Moerdijk.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) begint geen groot gezondheidsonderzoek naar de effecten van de brand in Moerdijk, vorige week. Het RIVM adviseert mensen die gezondheidsklachten ondervinden na de brand bij het chemiebedrijf om contact op te nemen met hun huisarts. De burgemeester van Breda, Peter van der Velden, vroeg afgelopen weekend om een groter gezondheidsonderzoek.

Op de laatste persconferentie over de brand werd bekendgemaakt dat negentig procent van de stoffen in het bluswater niet kankerverwekkend is. De overige tien procent is dat wel, maar alleen bij direct contact met het water. Van der Velden wilde daarom een groter onderzoek, maar het RIVM wil „via bestaande medische lijnen en een vragenlijst de vinger aan de pols houden over de waargenomen klachten”. Dat houdt in dat hulpverleners die bij de brand aanwezig waren wordt aangeboden om een bedrijfsarts te bezoeken en bewoners bij klachten het beste contact kunnen opnemen met de huisarts.

Uit metingen bleek dat het bluswater gevaarlijke stoffen in hoge concentraties bevat. Dat bluswater is ook terecht gekomen in de sloten en waterpartijen rond Chemie-Pack. Als gevolg van de vrijgekomen chemicaliën meldden tot nu toe twaalf politieagenten zich in het ziekenhuis of bij de huisarts, met klachten over irritatie aan ogen en keel. Tien brandweerlieden en enkele burgers maakten ook melding van irritatie.

De burgemeester van Moerdijk riep een noodverordening uit over het gebied rond Chemie-Pack. Dat betekent dat alleen personen met toestemming van de gemeente het gebied mogen betreden. (Novum)