ETA: 'permanent' bestand van kracht

De Baskische terreurbeweging ETA heeft vanochtend een staakt-het-vuren afgekondigd dat ze zelf „permanent en met een algemeen karakter” noemt. Ook zegt ze het bestand „verifieerbaar voor de internationale gemeenschap” te maken.

De aankondiging, via een communiqué aan de Baskisch-nationalistische krant Gara, volgt op weken van speculatie over een nieuw ETA-bestand. Vanuit links-nationalistische Baskische politieke kringen is de afgelopen maanden grote druk uitgeoefend op de terreurbeweging om een definitief staakt-het-vuren af te kondigen.

Dit nieuwe bestand volgt op de mededeling van de ETA op 5 september, via een video aan de BBC, dat ze „geen aanvallende gewapende acties” meer zou ondernemen. Dit weinig concrete bestand werd destijds door de regering in Madrid meteen als „onvoldoende” terzijde geschoven.

De ETA zou, zo vreesden velen, slechts een tijdelijke geweldspauze willen inlassen. De sterk verzwakte beweging zou zo’n pauze willen gebruiken om zich te herstellen. Ook zou ze haar verboden politieke tak gelegaliseerd willen krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar.

In dit nieuwe communiqué herhaalt ETA dat ze nu een politieke oplossing voor het Baskische conflict nastreeft. Daarbij houdt ze vast aan „het zelfbeschikkingsrecht van Baskenland”. De beweging lijkt daarmee aan te sturen op een referendum over onafhankelijkheid van Spanje, een eis die Madrid hoogstwaarschijnlijk nooit zal inwilligen.

De regering had aan het begin van de middag bij het sluiten van deze krant nog niet gereageerd op het nieuwe communiqué.