Burqa’s en niqabs

„Amsterdam is geen Teheran”, daarmee rechtvaardigt het hoofdredactioneel commentaar burqa’s en niqabs in Amsterdam (nrc.next, 6 januari). Voor dergelijke drogredenen heb ik niet net een iPad-abonnement afgesloten. Het is de omgekeerde wereld! Gezichtsbedekkende kleding intimideert en is een symbool van vrouwenonderdrukking in het vrije Westen. Tenzij je dat toejuicht, zeg je dus juist „weg ermee!”

Peter van Woensel Kooy

Amsterdam

Brieven en opiniestukken kun je sturen naar opinext@nrc.nl

    • Peter van Woensel Kooy