‘Afkeer van de samenleving groeiend probleem bij Turkse jongeren’

Elf ter zake deskundigen uit de Turkse-Nederlandse gemeenschap luiden vandaag de noodklok over de huidige situatie en toekomstperspectieven van Turkse jongeren in Nederland.

“Er ontstaat een groeiende groep jongeren die in psychische problemen verkeert, sommigen worden apathisch, anderen zoeken hun heil in een conservatieve beleving van hun geloof en een groeiende groep keert zich nadrukkelijk van de samenleving af,” waarschuwen zij vandaag in een brief in de Volkskrant.

Minder gewaardeerd
Volgens de auteurs hebben Turkse jongeren niet alleen het gevoel minder gewaardeerd te worden op school, in het uitgaansleven en op de arbeidsmarkt, maar worden zij ook “feitelijk” buitengesloten en gediscrimineerd.

Een groeiende groep Turkse jongeren zou zich ontheemd en onwelkom voelen in de Nederlandse samenleving. “Sommigen trekken zich terug in de eigen (religieuze) gemeenschap, anderen zonderen zich af en dreigen te vereenzamen, ernstige psychische klachten te ontwikkelen of vatbaar te worden voor de verleidingen van radicalisme of criminaliteit. Dat zou niet alleen dramatisch zijn voor deze jongeren, maar voor de hele Nederlandse samenleving.”

De elf professionals maken zich zorgen over “de interesse van een nu nog kleine groep jongeren voor radicale interpretaties van de islam.”

Minder sociaal vertrouwen
Uit het Jaarrapport Integratie 2010 van het CBS bleek dat Turken minder ‘participeren’ en minder ‘sociaal vertrouwen’ hebben dan Marokkanen, die weer lager scoren dan Antillianen en Surinamers. Turken tonen daarnaast minder belangstelling voor de politiek dan andere niet-westerse allochtone groepen en beschouwen zich het minst vaak als Nederlander. Turken hebben vaak een homogeen Turkse vriendengroep, waar die bij andere niet-westerse allochtonen diverser is.

Wel stelt het CBS dat van de genoemde vier groepen Turken het minst vaak gedetineerd zijn, en dat Turkse jongeren het minst in aanraking met de politie komen.

    • Bart Hinke