Wij, een proefballon van de NVVE? Wat een onzin

In zijn artikel ‘De NVVE is doof voor doodswensen’ (Opinie, 4 januari) schrijft Boudewijn Chabot onder andere over initiatiefgroep Uit Vrije Wil (UVW). UVW zou een proefballon van de NVVE zijn, enkele oud-bestuursleden zouden samen met enkele Bekende Nederlanders begonnen zijn met het burgerinitiatief Voltooid Leven. Dit is onjuist.

Ik heb volledig autonoom en als relatieve buitenstaander het burgerinitiatief Voltooid Leven opgezet en daartoe een initiatiefgroep samengesteld met (oudere) personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Deskundigheid en elan heb ik met elkaar verenigd en niet zonder resultaat. Binnen enkele dagen na de start op 9 februari 2010 beschikte het burgerinitiatief al over de 40.000 benodigde steunbetuigingen. We hebben in mei de Tweede Kamer 116.871 steunbetuigingen overhandigd. Het doel is het Wetboek van Strafrecht te wijzigen ten einde stervenshulp te kunnen verlenen aan ouderen die hun leven voltooid achten en waardig wensen te sterven op hun uitdrukkelijk verzoek. Zelfbeschikking staat daarbij voorop.

Uit Vrije Wil als een proefballon van de NVVE typeren is het ontkennen van een serieuze poging de wet te veranderen waardoor stervenshulp aan ouderen niet langer strafbaar is. UVW zet zich ervoor in stervenshulp te mogen bieden aan ouderen die daarom vragen. Niet alleen de elite is daarmee gebaat, maar ouderen uit alle lagen van de bevolking.

Binnen twee maanden brengt UVW zijn gedachtengoed in de vorm van een wetsontwerp naar buiten. Iedereen kan dan zelf oordelen of de door Uit Vrije Wil uitgestippelde weg een begaanbare route is.

Drs. Yvonne van Baarle,

Den Haag, initiatiefneemster Uit Vrije Wil