Verhagen rekent met windmolenpark Urk op steun PvdA

Het subsidiëren van windmolens is verwerpelijk, vinden VVD en PVV. Toch zet het kabinet het park bij Urk door. Tot grote vreugde van de PvdA.

Burgemeester Jaap Kroon van Urk citeert Mark Rutte met hoorbaar genoegen. „Ik heb de huidige premier in de verkiezingscampagne toch horen zeggen ‘dat die malle windmolens niet op wind draaien, maar op subsidie’. Maar ja, vervolgens krijg je dit als gemeente over je heen.”

Kroon is tegen het plan om bij zijn Urk het grootste windmolenpark van Nederland te plaatsen: de 86 molens zouden het dorpsgezicht ruïneren. De komst van het kabinet-Rutte was goed nieuws, dacht CDA’er Kroon. VVD-Kamerlid René Leegte toonde zich al eerder tegenstander van gesubsidieerde windmolens en noemt het miljard aan subsidie nu „absurd”. Gedoogpartner PVV riep het vorige kabinet op om te stoppen met gesubsidieerde windmolens. „Gehaktmolens voor vogels”, noemde Kamerlid Richard de Mos – gisteren niet bereikbaar voor commentaar – ze eerder. „Het is ongehoord om de belastingbetaler hiervoor op te laten draaien.”

Kroons verbazing was groot toen de ministers Verhagen (Economische Zaken, CDA) en Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) deze week besloten om het windmolenpark Noordoostpolder door te zetten. Met de molens is een subsidie van 1 miljard gemoeid.

Ondanks de afkeer van de twee coalitiegenoten lijkt het plan niet op actief verzet in de Kamer te hoeven rekenen en kunnen de molens in 2014 draaien. Leegte wil geen „incidentenpolitiek” bedrijven, hij spreekt van een erfenis van het vorige kabinet. „Het is mij niet gelukt om Urk in de Kamer op de agenda te krijgen.” Energiespecialist Diederik Samsom van de PvdA is groot voorstander van het park. Hij heeft geen behoefte om een mogelijk conflict binnen de coalitie aan te wakkeren. „Nee, daarvoor is dit park veel te belangrijk.”

Omdat de molens maar liefst een miljoen mensen van stroom zullen voorzien, spreekt het ministerie van Economische Zaken van een efficiënt project. „De minister is echt geen windmolenmissionaris, maar het gaat hier om relatief goedkope energie.” Volgens Samsom is de kritiek op de subsidies onterecht. „Een kolencentrale krijgt vrijstelling van belasting. Dat is ook een vorm van subsidie. Dan kies ik liever voor windmolens.” Met de subsidie wordt vooral de boeren die investeren in windmolens een aantrekkelijk rendement geboden. Samsom verwacht niet dat de Kamer zal proberen het plan te torpederen. „Ik reken op de consistente inconsistentie van de VVD. Die blaffen misschien tegen hun eigen minister, maar bijten doen ze niet.”

En burgemeester Kroon? Die stapt naar de Raad van State, als hij er met Economische Zaken niet uit komt. Hij wil een aantal molens verplaatst zien. Maar die gang naar de bestuursrechter moet met een omweg. De Crisis- en herstelwet ontneemt gemeenten de mogelijkheid om te procederen. „Een particulier belanghebbende kan wel naar de Raad van State en die zal dan namens ons procederen.”

VVD-Kamerlid Leegte gelooft niet dat Urk bij voorbaat kansloos is als de gemeente zich verzet. „Het gaat volgens mij deels om Natura 2000-gebied [door het Rijk aangewezen beschermd gebied, red.]. Daarmee moet staatssecretaris Atsma (Milieu, CDA) voorzichtig omgaan.”