Premier Rutte moet knokken voor missie

Het kabinet-Rutte wil een politietrainingsmissie naar Afghanistan sturen. De PVV is tegen, oppositiepartij PvdA ook. De premier zal nog flink moeten lobbyen.

Gedoogpartner PVV had gistermiddag niet veel tijd nodig om een oordeel te vellen over het besluit van het kabinet om een politietrainingsmissie naar Afghanistan te sturen. „PVV steunt besluit absoluut niet”, sms’te partijleider Geert Wilders nog tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte waar deze het kabinetsvoornemen toelichtte. Rutte reageerde laconiek: „Dat is toch geheel zijn stijl. Hij gaat niet eerst lezen.” Pijnlijker verrast leek de premier door de resolute afwijzing van PvdA-leider Job Cohen die nog geen minuut na Wilders binnenkwam. „PvdA kan de missie onmogelijk steunen”, meldde Cohen.

Daarmee wordt de parlementaire steun voor het politiek toch al zo gevoelige Afghanistan-besluit wel erg mager. Behalve de PvdA en de PVV zijn ook de SP en de Partij voor de Dieren tegen. De twee ondersteunende partijen van het minderheidskabinet, VVD en CDA, zijn voor. GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP hebben nog veel vragen, maar zijn niet onwelwillend. Maakt samen: 79 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Niet echt veel voor een militaire missie waarvan het kabinet stelt dat deze gepaard gaat met „reële risico’s”. Rutte zei gisteren dan ook diverse keren dat hij ging „knokken” om zoveel mogelijk partijen te winnen voor het plan om medio dit jaar voor de periode tot en met 2014 een politietrainingsmissie van in totaal 545 man naar Afghanistan te sturen.

Of het allemaal doorgaat, hangt af van de vele vragen die de Tweede Kamer heeft. Bijvoorbeeld over de veiligheid in het noorden van Afghanistan waar de Nederlanders komen te zitten. Het geweldsniveau is volgens het kabinet laag in verhouding met het oosten en zuiden (waar Nederland tot afgelopen zomer verbleef). Maar tevens staat in de brief die het parlement gisteren ontving dat het aantal incidenten in Kunduz tussen 2007 en 2009 jaarlijks bijna is verdubbeld. In 2010 was de stijging minder groot.

GroenLinks en D66, die vorig voorjaar met een gezamenlijke motie de aanzet gaven voor een onderzoek naar het opleiden van Afghaanse politieagenten, vragen zich af of de missie in het noorden wel kans van slagen heeft gezien de onzekere veiligheidssituatie. Volgens de ChristenUnie dient de veiligheid van de eigen mensen in elk geval voorop te staan. Dezelfde partijen willen tevens opheldering over de financiering van de missie. Er mag wat hen betreft geen geld uit de begroting van Ontwikkelingssamenwerking naar toe. Minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken, VVD) gaf gisteren toe dat dit deels wel het geval zal zijn.

Ook hebben partijen in de Tweede Kamer vragen over de precieze taak van de militaire begeleiders. Voor de PvdA is juist de aanwezigheid van militaire begeleiders en trainers een reden om nu al tegen te zijn. „De politiemensen die worden opgeleid, zullen na hun opleiding worden ingezet in de strijd tegen de Taliban en niet of nauwelijks voor wat wij verstaan onder politietaken”, stelt PvdA-leider Cohen.

Of er een Kamermeerderheid zal zijn om het kabinetsbesluit te ondersteunen, blijft voorlopig onzeker. Het is de onzekerheid die hoort bij een minderheidskabinet.

Commentaar: pagina 2

Nederland doet internationaal weer een beetje mee: pagina 5