Plastic zee is overdreven

Tot aan de horizon is de zee bedekt met koffiebekertjes en patatvorkjes die zonder ophouden tegen elkaar tinkelen. Het permanente geruis overstemt het gekabbel van de verslapte golven. Soms worden ze even opzij geschoven door een vis die wanhopig naar adem snakt. Soms duikt er een meeuw in die wanhopig een vis zoekt. Maar elk wak in het vuil is steeds binnen een paar seconden gesloten.

Zó ongeveer schijnen milieuverontrusten zich de ophoping van plastic afval in de Grote Oceaan voor te stellen. De ‘Great Pacific Garbage Patch’. Internet geeft er voorbeelden van. Het gebied wordt almaar groter. Het vervuilde oppervlak heeft nu al de afmetingen van de staat Texas. Nee, van alle Amerikaanse staten bij elkaar. En de vervuiling reikt vele tientallen meters diep. Hier en daar zit meer plastic dan plankton in het water. Het wordt tijd dat de troep eruit wordt gevist. Zie internet.

Het is niet zo dat er helemaal niets aan de hand is. Op sommige plaatsen in de oceanen drijven wind en zeestromingen inderdaad nogal wat plastic samen. En voor zeevogels is het plastic een groot gevaar.

Maar wie de beruchte plaatsen per schip aandoet zal nog moeite moeten doen om plastic in beeld te krijgen. Angelicque White, verbonden aan Oregon State University, kreeg in ieder geval niet veel te zien. Per persbericht maakt de universiteit nu haar ergernis bekend.

De overdrijving tast de geloofwaardigheid van wetenschappers aan, zegt White. De vervuiling beslaat maar een fractie van de staat Texas. Het plastic reikt helemaal niet zo diep, want het meeste plastic drijft of zinkt. Zweven is zeldzaam. Er is nog altijd meer plankton dan plastic. Niets wijst erop dat de vervuilde gebieden almaar groter worden. Enzovoort.

Het belangrijkste is dat het meeste plastic in zee minuscuul van afmeting is. Wie het eruit wil vissen moet netten gebruiken die ook veel kleine diertjes uit het water trekken. Dat kost bovendien een enorme hoeveelheid brandstof, in gewicht 250 keer zoveel als er aan plastic is.

En dan: er ligt evenveel plastic op de zeebodem als er aan de oppervlakte drijft. Laat het zitten, zegt White daarom. Maar voorkom dat het meer wordt.