Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Geen groot onderzoek gevolgen brand Moerdijk

UPDATE 19.00: Er komt geen groot onderzoek naar de gevolgen van de brand bij Moerdijk voor de gezondheid van hulpverleners, werknemers en omwonenden. Persbureau Novum meldt dat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dat vanavond heeft laten weten. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) acht zo’n onderzoek niet nodig omdat uit zijn metingen niet is gebleken dat de bij de brand vrijgekomen stoffen tot grote acute gezondheidsrisico’s leiden. De burgemeester van Breda had eerder vandaag om een onderzoek gevraagd (zie hieronder).

UPDATE 12.28: De burgemeester van Breda wil een onderzoek naar de gevolgen van de brand bij Moerdijk. Volgens Omroep Brabant zei de burgemeester, Peter van Velden, dit op een persconferentie vandaag. Hij wil dat het ministerie van Volksgezondheid een groot onderzoek instelt naar de klachten van hulpverleners die na de brand in het ziekenhuis zijn behandeld.

Alle hulpverleners zijn inmiddels weer thuis. Vanmorgen bleek volgens het AD dat een aantal agenten, brandweerlieden en ambulancemedewerkers na de brand bij Chemie-Pack last hadden van prikkende ogen, geïrriteerde luchtwegen en huidaandoeningen.

Er is inmiddels een meldpunt ingeroepen en 2500 hulpverleners krijgen een brief waarin hen wordt uitgelegd wat te doen bij gezondheidsklachten.

Duidelijk is dat de hulpverleners in de giftige rook hebben gestaan tijdens de brand. Normaal zorgen de meldkamers ervoor dat personeel uit de rook blijft. Er wordt onderzocht of daarbij fouten zijn gemaakt.

Gisteren bleek dat het oppervlaktewater in de omgeving van Moerdijk ernstig verontreinigd is met kankerverwekkende stoffen. Dat bleek uit monsters van het Waterschap Brabantse Delta (pdf). In sloten vond het Waterschap onder meer xyleen, naftaleen en tolueen.

In de omgeving van het afgebrande bedrijf en het verontreinigde water is door de gemeente Moerdijk een noodverordening (pdf) ingesteld. Alleen medewerkers van andere bedrijven op het terrein en diensten die de brand onderzoeken mogen nog in de buurt komen.

Wat voor stoffen er nu precies lagen bij Chemie-Pack blijft voorlopig onduidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft in verband met het onderzoek de lijst met alle gevaarlijke stoffen in beslag genomen. Op de lijst staan honderden chemische stoffen die woensdag tijdens brand in het pand aanwezig waren, waaronder brandbare, giftige en bijtende stoffen.

Om 13.00 uur is er een informatiebijeenkomst voor bewoners van de gemeente Moerdijk.