Huisartsen, trek die witte jassen toch weer eens aan

Een mannelijke arts in vrijetijdskleding wekt minder vertrouwen bij patiënten dan één die zich zakelijk kleedt, zo blijkt uit onderzoek (NRC Handelsblad, 29 december). Mijns inziens is herintroductie van de witte jas bij de huisarts geboden.

De huisarts heeft ten eerste het nadeel in zijn praktijkruimte niet omringd te zijn door een professioneel apparaat dat hem de bescherming biedt, die in een ziekenhuis aan de daar werkzame artsen vanzelf ten deel valt. De distantie die de witte jas schept, geeft de huisarts niet alleen bescherming tegen agressief gedrag van patiënten, maar ook tegen het ontstaan van ongewenste intimiteiten. Bovendien geeft de witte jas de huisarts zichtbaar aansluiting bij de professionele organisatie van het ziekenhuis waarheen hij zijn patiënten verwijst.

In de directe omgeving van de huisarts zijn de diabetes- en bloeddrukassistenten vervolgens vaak wel gekleed in witte jas. Zelfs de Thuiszorg draagt deze. Waarom zou de huisarts zich daar niet bij aansluiten?

Ten slotte zal de witte jas, die achtergelaten wordt in de praktijk, de huisgenoten van de huisarts beschermen tegen de vele virale en bacteriële infecties waaraan de arts in de praktijk wordt blootgesteld. Het nut van hygiënische maatregelen ter preventie van ziekten, ons door Semmelweis bijgebracht in de negentiende eeuw, mag in deze tijd niet vergeten worden.

Dr. A.H. Klokke

Epse