Het fundamentalisme bestrijden, daar gaat het om, meneer Ellian

Het moet niet gekker worden. Dat dacht ik na het lezen van de column ‘De majesteit, het symbool van nationale verdeeldheid’ van Afshin Ellian (Opinie & Debat, 31 december).

Afshin Ellian toont zich zeer geïntegreerd door zijn vermanende vinger te heffen. Hij doet dat echter jegens onze vorstin. Zo wordt onze koningin Beatrix volgens Ellian gewoon Trix, met een in zijn ogen verkeerde schoondochter. In dit millennium zijn columnisten dus ons staatshoofd bij de voornaam gaan noemen, maar als haar schoondochter zegt dat Nederlanders veranderen, moderniseren, is dat een doodzonde.

Laten wij toch vooral de groeiende verscheidenheid ontkennen, lijkt Afshin ons te willen zeggen. En vervolgens komt het hoge woord eruit : „Oké, Majesteit, ik zeg hardop wat u suggereert ‘de PVV’. Maar eigenlijk bedoelt u ook de stemmers van de VVD en ook nog de 68 procent van de aanwezigen op het CDA-congres.” Inderdaad, VVD en CDA zijn politieke samenwerking aangegaan met de PVV, die ‘de islam’ beschouwt als een te bestrijden (politieke) ideologie. Maar diezelfde VVD en CDA hebben daarbij duidelijk vastgelegd dat zij de islam als een te respecteren godsdienst beschouwen. Zo kwam het tot formateur en minister-president Rutte. Hij is nu minister-president van en voor alle Nederlanders en hij geeft leiding aan een kabinet dat gesteund wordt door 76 leden van de Tweede Kamer, van wie 52 de islam als een godsdienst beschouwen en 24 als een te bestrijden (politieke) ideologie. Het staat Afshin Ellian vrij zich zo verwant te voelen met deze 24 dat hij daarvoor met zijn column propaganda wil voeren, maar laat hij dat niet doen door ons staatshoofd partijdig te noemen en de VVD en het CDA in te lijven bij een Nederland zoals Afshin Ellian het graag ziet. Maar ik zeg: het fundamentalisme bestrijden en te boven komen. Te beginnen in Nederland. Daar gaat het om.

En wat de koningin betreft: haar kersttoespraken zijn prima. Zij probeert al dertig jaar het hart van de natie te zijn. Zij slaagt daar wonderwel in.

Ruud Lubbers

Rotterdam