Epauletspreeuw

Mannen-in-witte-pakken met gasmaskers ruimden ze op, de vogels die op Oudejaarsavond massaal uit de lucht vielen in het stadje Beebe in de Amerikaanse staat Arkansas. Ze lagen dood op straat, in tuinen en op daken, verspreid over een lengte van twee kilometer. Het natuurdrama werd wereldnieuws. In de Nederlandse media werd in eerste instantie gemeld dat het om merels ging, maar ‘blackbirds’ in Noord-Amerika zijn spreeuwen, in dit geval epauletspreeuwen (Agelaius phoeniceus). Nadat ze allemaal waren opgeruimd, verklaarden de autoriteiten dat het aantal slachtoffers de drieduizend had overschreden.

De vraag is of de spreeuwen letterlijk dood uit de lucht vielen of zich tegen de grond te pletter vlogen. Ik denk het laatste. Epauletspreeuwen slapen gezamenlijk in groepen van honderdduizenden tot miljoenen exemplaren. Vermoedelijk zijn ze verstoord door vuurwerk. Een deel van de zwerm raakte daarbij gedesoriënteerd en vloog zich dood. Iets dergelijks deed zich eind oktober 2003 op klaarlichte dag voor in Stuttgart. Duizend spreeuwen vonden de dood toen een zwerm van grote hoogte ‘richtig auf den Asphalt geklatscht ist’. De Stuttgarter Zeitung deed dit drama af als een kamikazevlucht.