'Uitstel Schipholbaan'

Psychologen: beslissing Schiphol uitstellen

Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM, 7 jan. – Het hoofdbestuur van het Nederlands Instituut van Psychologen vindt, dat een beslissing over de uitbreiding van Schiphol met een vijfde start- en landingsbaan op het ogenblik niet verantwoord kan worden geacht, omdat men onvoldoende gedocumenteerd is. „Waar uit het rapport van de commissie Falkenhagen blijkt dat een vijfde landingsbaan aanleiding kan zijn tot grotere geluidshinder, menen wij dat deze een gevaar oplevert voor de geestelijke volksgezondheid en dat de aanleg ervan daarom onaanvaardbaar is.” Dit schrijft het hoofdbestuur in een brief aan de gemeentes rondom Schiphol, het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland en de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat. In die brief wordt betoogd, dat de geluidshinder door de commissie-Kosten niet op wetenschappelijke wijze is vastgesteld. Bij het vaststellen van de grens heeft zij geprobeerd de belangen van Schiphol af te wegen tegen die van de omgeving. „Door dit compromiskarakter is de grens ook hoog.” De gekozen geluidshindergrens is volgens de psychologen onjuist vanuit het standpunt van de geestelijke volksgezondheid. „Uit onderzoeken is gebleken, dat bij deze grens een hoog percentage van de omwonenden klachten heeft als: schrikken, angstig zijn en gestoord worden in de slaap en bij gesprekken. Daarbij komt nog, dat men aan deze vorm van geluidshinder kan wennen en men ook jaren later klachten, soms in versterkte mate heeft”, aldus de psychologen. [...] Het vermoeden [dat psychische druk door geluidshinder ziekten kan veroorzaken] vinden de psychologen reden om een onderzoek hiernaar te beginnen. [...]