Rolex en Thomése

Enige dagen geleden werd ik opgebeld door een uwer medewerkers die mij vroeg of ik mij net als sommige anderen had geërgerd aan de voorpagina reclame voor Rolex. Nee, daar had ik mij niet aangeërgerd.

Nu zal ik u zeggen waar ik wel aanstoot aan neem: dat is aan o.a. het geschrijf van een zekere P.F.Thomése , dat op 23 december, dus vlak voor Kerstmis, als recensie moest dienen van de nieuwe Statenbijbelvertaling.

Wat deze man zegt over Jezus Christus is niet alleen pijnlijk en beledigend voor mensen die in JC geloven, maar raakt bovendien kant noch wal en getuigt van een onkunde en onbegrip. Hij bezigt bovendien de taal van een schooljongen die zich gekleineerd weet omdat hij een bepaald fenomeen niet begrijpen en daarom niet zich eigen maken kan. Die prachtige zinnen uit het Johannes-evangelie, die hij aanhaalt, had hij zelf willen bedenken, maar hij weet niet dat ook hij het is, die het Woord niet heeft begrepen, het Licht niet heeft gezien en die duisternis is... arme jongen.

L.J.Ton, Den Haag