Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Resultaten onderzoek roet Moerdijk pas na weekend bekend

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt naar verwachting maandag bekend of de bij de brand in Moerdijk vrijgekomen roetdeeltjes giftige stoffen bevatten. Eerder vandaag was nog de verwachting dat het RIVM zondag met resultaten van zijn metingen zou komen.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid meldt vanavond opnieuw dat metingen die direct na de brand zijn verricht niet wijzen op verontrustende concentraties giftige stoffen in de roet. Het RIVM onderzoekt nu nog of de roetdeeltjes die in de wijde omtrek van Moerdijk terecht zijn gekomen giftige stoffen bevatten.

Tot het onderzoek van het RIVM is afgerond blijft Zuid-Holland-Zuid adviseren om contact met roetdeeltjes te vermijden.

Wat voor stoffen er nu precies lagen bij Chemie-Pack blijft voorlopig onduidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft in verband met het onderzoek de lijst met alle gevaarlijke stoffen in beslag genomen. Op de lijst staan honderden chemische stoffen die woensdag tijdens brand in het pand aanwezig waren, waaronder brandbare, giftige en bijtende stoffen.

Inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen morgen naar een informatiebijeenkomst komen. De gemeente praat de bewoners om één uur bij over de brand en de nasleep ervan.

Eerder vandaag schreven we dat het waterschap Brabantse Delta kankerverwekkende stoffen heeft ontdekt in sloten in de omgeving van Moerdijk.