PVV'ers Staten zijn anders dan PVV'ers Kamer

De ongeveer honderd PVV’ers die kans maken op een zetel in de Provinciale Staten, onderscheiden zich sterk van de 24 Kamerleden die tot nu toe het beeld van de partij hebben bepaald.

Anti-islamdrijfveren, of het hameren op integratie zijn voor hen nauwelijks of geen motief om de politiek in te gaan. Dat blijkt uit gesprekken die NRC Handelsblad de afgelopen weken met de kandidaten voerde. Klassieke VVD-thema’s domineren: ruimte voor ondernemerschap, vermindering van (milieu-)regelgeving, en een kleinere (provinciale) overheid.

Daarnaast zetten de PVV’ers met hun anti-establishmentretoriek de traditie van onafhankelijke en ‘leefbare’ partijen in veel gemeenten en provincies voort. Veel programmapunten tonen overeenkomsten met wat plaatselijke partijen eerder inbrachten, zoals protesten tegen de opslag van CO2 in het noorden, grote windmolenparken, of dure bouwprojecten. Veel PVV-kandidaten op de provinciale lijsten hebben een verleden bij een onafhankelijke plaatselijke of regionale partij.

Kandidaten met een extreem-rechts verleden werden zoveel mogelijk geweerd door de PVV. Dat wordt beklemtoond in de profielschets voor de kandidaten. Toch zijn er tot nu toe twee verkiesbare kandidaten die in het verleden op rechts-extremistische sites hebben gepubliceerd en met extremisten actie hebben gevoerd. Het gaat om Matthijs Jansen op de Groningse lijst en Alexander van Hattem op nummer 5 in Noord-Brabant.

Tot nu toe heeft de PVV in zes provincies kandidaten bekendgemaakt. De anderen volgen later deze maand. Onder de reeds gepubliceerde lijsten waren die van Noord-Brabant en Limburg, die heel belangrijk zijn voor de partij van Wilders. Daarbij kreeg de partij te maken met de nodige tegenslag. In Limburg werd in december een kandidaat van de lijst afgevoerd. Een ander trok zich terug. In Noord-Brabant trok een kandidaat voor de PVV zich terug wegens tijdgebrek, en is inmiddels de eerste op de lijst ziek geworden.

De PVV-kandidaat is een stropdastype: Drie

    • Kees Versteegh