Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

PVV-kandidaten Provinciale Staten ‘gaat het om andere dingen’ dan islam

De drijfveren van de PVV’ers die zich kandidaat stellen voor een zetel in de Provinciale Staten, verschillen sterk van die van de fractieleden in de Tweede Kamer. Vooral klassieke VVD-thema’s als ruimte voor ondernemerschap, een kleinere overheid en vermindering van (milieu) regelgeving domineren bij de kandidaten voor de Provinciale Staten.

Dat schrijft onderzoeksjournalist Kees Versteegh vandaag in NRC Handelsblad. Hij baseert zich op gesprekken die hij de afgelopen weken voerde met de kandidaten. Anti-islamdrijfveren zijn voor hen nauwelijks of geen motief om de politiek in te gaan. Maar dat betekent niet dat de partij op provinciaal niveau qua standpunten verschilt van de landelijke partij, benadrukt Versteegh:

“Je hebt natuurlijk het programma aan de ene kant en de drijfveren aan de andere kant.”

Geert Wilders staat bekend om zijn strakke regie van zijn partij, maar volgens Versteegh zal de partijleider in de Provinciale Staten veel minder strak de touwtjes in handen kunnen houden:

“Vanuit Den Haag zal de PVV de regie proberen te behouden door herkenbare PVV-standpunten in het partijprogramma provinciaal beleid te benadrukken, zoals het verbod op het dragen van boerka’s en hoofddoekjes en eten van halal-voedsel in het provinciehuis. Maar straks in de dagelijkse gang van zaken van de Provinciale Staten zal Wilders weinig te zeggen hebben. Dat komt doordat de Provinciale Staten over hele andere zaken gaat milieu bijvoorbeeld of ruimtelijke ordening. PVV’ers die zich hier kandidaat hebben gesteld gaat het juist om die dingen, zoals het tegengaan van de kaalslag in het platteland.”

Standpunten PVV lijken op die van lokale ‘leefbare’ partijen
De PVV’ers zetten met hun anti-establishmentretoriek de traditie voort van provinciale en gemeentelijke onafhankelijke  en ‘leefbare’ partijen. Een groot deel van de programmapunten komen overeen met die van plaatselijke partijen, bijvoorbeeld tegen de opslag van CO2.

Veel PVV-kandidaten op de provinciale lijsten hebben ook een verleden bij een onafhankelijke plaatselijke of regionale partij.

Twee kandidaten hebben een rechts-extremistisch verleden
De PVV weert kandidaten met een extreem- rechts verleden. Toch  zijn er tot nu toe al twee verkiesbare  kandidaten gevonden die in het verleden op rechts-extremistische sites hebben gepubliceerd en met extremisten actie hebben gevoerd:  Matthijs Jansen op de Groningse  lijst en Alexander van Hattem op  nummer 5 in Noord-Brabant. Ondanks de strenge profielschets voor kandidaten, staan Jansen en Van Hattem hier vooralsnog als kandidaat op de lijst.