Politiebond eist garanties missie Afghanistan

Politievakbond ACP stelt „harde voorwaarden” aan een Nederlandse politietrainingsmissie naar Afghanistan. Volgens de bond moet bescherming van politieagenten gewaarborgd worden door Nederlandse militairen. Voorts dient de missie gericht te zijn op vredeshandhaving (‘peace keeping’) en niet op het opleggen van vrede (‘peace enforcing’). Ook moeten er garanties komen dat de politiemensen in crisissituaties direct in veiligheid gebracht kunnen worden.

Dat zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de Algemene Christelijke Politiebond in een reactie op de plannen van het kabinet om een politietrainingsmissie naar Afghanistan te sturen. Het gaat hierbij om een gecombineerde EU/NAVO-missie van rond de 350 agenten en militairen waarbij de opleiding van Afghaanse politiemensen centraal staat.

De Nederlanders moeten voor een deel worden ondergebracht bij de Duitse militaire missie die in de noordelijke provincie Kunduz is gelegerd. Voorts gaan er opleiders naar Bamyan en de Afghaanse hoofdstad Kabul. De ACP-voorzitter vindt dat de missie zich moet concentreren op de opbouw van civiele structuren, zoals bestuur, de rechterlijke macht en de politie.

Naar verwachting zou de voltallige ministerraad zich vandaag scharen achter de zogeheten artikel-100-brief waarin de nieuwe missie naar Afghanistan wordt aangekondigd. Deze benaming verwijst naar het artikel in de Grondwet waarin de uitzending van militairen naar het buitenland staat genoemd.

Formeel hoeft het parlement niet vooraf in te stemmen met een dergelijk besluit. Maar de gegroeide praktijk is dat een kabinet hiertoe niet overgaat zonder de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Het minderheidskabinet van VVD en CDA is afhankelijk van de steun van de oppositie. Gedoogpartner PVV is tegen. Hetzelfde geldt voor SP en Partij voor de Dieren. GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP zijn niet op voorhand tegen. De PvdA wil niet dat er militairen mee gaan.