Politie vreest speelbal van Kamer te worden bij invoering landelijk politiekorps

De Nederlandse politie wordt, na nationalisering, de speelbal van turbulentie en incidentenpolitiek in de Tweede Kamer. De Amsterdamse korpschef, Bernhard Welten, spuide indirect zijn zorg daarover toen hij de komst van 500 ‘dierenagenten’, een initiatief van de PVV deze week kleinerend ‘caviapolitie’ noemde. Later, in een tv interview met Jeroen Pauw, uitte hij twijfels bij de handhaving van een mogelijk Boerkaverbod.
Welten staat met zijn zorgen over een instabiel politiebeleid niet alleen. Op meerdere nieuwjaarsbijeenkomsten van de politie werd de afgelopen dagen, al dan niet besmuikt, kritiek geuit op de komst van die 500 dierenagenten. Terwijl de Amsterdamse en Nijmeegse zedenaffaires laten zien om wat voor gespecialiseerde rechercheurs de Nederlandse politie écht staat te springen.

De Nederlandse politie telt in totaal zo’n 50.000 man personeel en daar komt de komende jaren, ondanks beloftes daarover in het regeerakkoord, geen agent bij. „Het worden er eerder minder”, zegt korpschef Jan Stikvoort van Hollands Midden. „In de Tweede Kamer hebben CDA, VVD en PVV immers afgesproken dat er 500 agenten worden onttrokken van het reguliere politiewerk omdat ze met dierenmishandeling aan de slag moeten. Dat gaat dus af van de reguliere sterkte.”

In het toekomstige, landelijk politiebestel blijven er tien ‘regioburgemeesters’ over. Hun rol wordt terug gebracht tot het verdelen van de door het ministerie toegewezen aantal agenten en het opstellen van regionale veiligheidsplannen. Komt hij er met zijn collega-burgemeesters niet uit, dan is het de minister zelf óf de top van het Openbaar Ministerie die dan de knoop doorhakt. Ook de regioburgemeester heeft dan het nakijken.

„Het politiebeleid wordt daardoor gevoelig voor incidentenpolitiek in de Tweede Kamer. Want dáár legt de minister verantwoording af. Over zijn beleid, maar ook over de manier waarop incidenten moeten worden aangepakt. Toen de Tweede Kamer besloot tot de vorming van die ‘animal cops’, was het ook bekend dat er capaciteitstekort was om ernstige zedenmisdrijven aan te pakken. Maar daar is toen géén prioriteit aan gegeven. „Met dat soort politieke turbulentie kan de politie nu te maken krijgen. En dat kan een risico zijn voor de continuïteit van het politiebeleid”, waarschuwt Stikvoort.

Welten kreeg in het nieuwe jaar meteen te maken met die landelijke incidentenpolitiek. Zijn verzuchting dat agenten, óók als het gaat om handhaving van het boerkaverbod, moeten nádenken voordat zij op straat handelen, leidde tot ophef bij de PVV en de VVD in de Tweede Kamer. De PVV wilde het liefst zijn kop per direct zien rollen. Maar wie de letterlijk uitgesproken tekst van Welten erop naslaat, kan uit die woorden toch nauwelijks concluderen dat hij heeft opgeroepen tot massale burgelijke ongehoorzaamheid tegen dat boerkaverbod. Bekijk hier het fragment uit het tv interview.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g20FLpcRDmA[/youtube]

De nieuwe landelijke politiechef krijgt straks een belangrijke rol bij het beheersbaar houden van de verhouding tussen politie en de politiek, vindt Stikvoort. De politie moet ook nauw betrokken worden bij de voorbereiding en uitvoering van die operatie. „Het politievak moet daarbij leidend zijn.  Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van de nieuwe landelijke korpschef. Daarom moet dat een blauwe baas of bazin worden.”

Wat denkt u? Is een landelijk aangestuurde politie gevoeliger voor meningen in de Tweede Kamer. En is dat positief of negatief?

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.