Fed moet zich niet mengen in de relatie huiseigenaar en bank

Voorzitter Ben Bernanke heeft de problemen die de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), heeft met de consumenten nog altijd niet weten op te lossen. Sinds het fiasco met de subprime-hypotheken heeft de Fed hard zijn best gedaan om de indruk weg te nemen dat de grote banken altijd voorgaan boven consumenten.

Maar zijn voorstel om de onderhandelingsmogelijkheden van huiseigenaren tegenover de kredietverleners te verzwakken is in dit opzicht geen slimme zet. De centrale bank kan deze kwestie beter overlaten aan de nieuwe consumentenbeschermingsautoriteit.

De voorgestelde verandering stelt op zichzelf niet zoveel voor, maar de uitkomst ervan zou grote gevolgen kunnen hebben voor debiteuren die moeite moeten doen om in hun huis te kunnen blijven wonen. Onder de huidige wetgeving kan een huiseigenaar in feite een contract met een kredietverlener door midden scheuren als de voorwaarden van de lening niet op adequate wijze aan hem bekend zijn gemaakt. Wat niet wil zeggen dat de huiseigenaar in dat geval geen verplichtingen meer heeft: de lening moet nog steeds worden terugbetaald. Maar de kredietverstrekker kan geen beslag meer leggen op het onderpand als de huiseigenaar zijn verplichtingen niet nakomt.

Het hele punt van deze bepaling is kredietverleners tot eerlijkheid te dwingen. Maar zij heeft ook aanleiding gegeven tot een hele reeks onserieuze claims tegen de banken, en de Fed heeft onder meer gewezen op de juridische kosten die die claims met zich meebrengen als een van de redenen om de voorschriften te wijzigen.

Maar zonder deze bepaling zou de duidelijkheid van de kredietvoorwaarden te wensen overlaten, een uitkomst die weinigen zouden verwelkomen, gezien de praktijken die tot de huidige ellende op de huizenmarkt hebben geleid.

Woedende consumentenorganisaties hebben in november een beroep gedaan op de Fed om de zaak te laten vallen, en de Democraten in de bankencommissie van de Senaat hebben de centale bank deze week gevraagd het voorstel te heroverwegen. Na tien maanden te hebben besteed aan het onderzoeken van kredietvoorwaarden is het begrijpelijk dat de Fed niet snel zal inbinden.

Toch heeft de Fed een vreselijk slechte staat van dienst als het om de consumentenbescherming gaat. De voorliefde van Bernankes voorganger Alan Greenspan voor flexibele hypotheekrentes is daar een voorbeeld van. Bovendien doet de centrale bank haar uiterste best om haar geloofwaardigheid te behouden als de monetaire autoriteit van het land, na het besluit om de bankbiljettenpers vrijuit te laten draaien.

Deze hypotheekkwestie kan beter worden overgelaten aan de autoriteit die is opgericht om de consumentenbelangen te beschermen, het Consumer Financial Protection Bureau. Die werd in het leven geroepen omdat de toezichthouders zo weinig deden om de kleine man uit de wind te houden. Dit is een goed moment voor de Fed om zijn verlies te nemen.

Agnes T. Crane

Vertaling Menno Grootveld