Zieke humor

Vorige week schreven we op deze plek over zwarte humor. Zwarte humor is voor veel mensen al moeilijk te verhapstukken, maar hij beschikt ook nog over een ellendig neefje, namelijk zieke humor. Waar zwarte humor vaak een uiting is van sociale satire, is zieke humor puur bedoeld voor de schok die het teweeg brengt. Zieke humor doet je twijfelen aan de goede bedoelingen van de maker.

Why is it that most of the people who are against abortion are people you wouldn’t want to fuck in the first place?

George Carlin

My girlfiend said to me in bed last night, ‘you’re a pervert!!’

I said, ‘that’s a big word for a nine-year old girl’.

Emo Philips

Gevoelige zielen beweren dat zieke humor een beroep doet op onze laagste instincten en dus verwerpelijk is. Waarom zou je grappen maken over personen die zich al in het afvoerputje van het menselijk leven bevinden, zoals slachtoffers van kindermisbruik of natuurrampen?

Wat kreeg de dove, blinde, gehandicapte wees met Kerstmis?

Kanker.

Traditional

Maar voorstanders van zieke humor zien een functie als uitlaatklep; zieke grappen kunnen een manier zijn om haat en frustratie te uiten zonder gestraft te worden. En daarbij, wanneer noem je iets ziek? We wonen nu eenmaal in een wereld met uiteenlopende voorkeuren. Waar de een misselijk van wordt, dat windt de ander juist op.

Het is zwart en het krabt aan een ruitje?

Een baby in een oven.

Traditional

Wat hebben we geleerd?

Zieke humor heeft niks met cliniclowns te maken.

Doe het zelf

Wacht tot je getuige bent van een ernstig verkeersongeluk. Ga er schaapachtig bij staan lachen, terwijl je naar de slachtoffers wijst. Als mensen er aanstoot aan nemen, zeg dan snel dat het in jouw ogen een functie vervult als uitlaatklep.

    • Bastiaan Geleijnse
    • Rob Urgert