VS: één op zes leeft in armoede

Het aantal armen in de VS ligt miljoenen hoger dan eerder gedacht. Nieuwe cijfers van de periodieke volkstelling tonen aan dat één op de zes Amerikanen in armoede leeft. Het gaat vaak om mensen ouder dan 65 jaar. De economische crisis en stijgende kosten voor gezondheidszorg vormen belangrijke oorzaken. Ook wordt een nieuwe rekenmethode toegepast. Voedselhulp en andere steunmaatregelen zorgden ervoor dat het aantal armen tijdens de recessie van 2009 niet nog hoger uitviel. Het nieuwe armoedepercentage voor dat jaar bedraagt 15,7 procent. Dat staat gelijk aan 47,8 miljoen mensen. Het officiële aantal staat op 43,6 miljoen Amerikanen. Economen hadden al langer kritiek op de officiële cijfers omdat die uitgaan van het inkomen voor belastingheffing en onder andere medische kosten buiten beschouwing laten. (AP)