Veilig beleggen kan ook op andere manieren

In het artikel Veilig beleggen met 100.000 euro (NRC Handelsblad, 18 december) wordt een vraagstuk aan de orde gesteld dat veel beleggers bezighoudt. Voor beantwoording van deze vraag werd wederom gekozen voor een toer langs de loketten van traditionele partijen, die naar onze mening toch essentiële onderdelen van het moderne beleggen links laten liggen.

Bij lezing kwamen vragen bij ons op waarvan wij vinden dat ze hadden moeten worden gesteld.

Wat is de toegevoegde waarde van de bij de diverse partijen aangehaalde analisten en gegeven adviezen? Adviezen worden veelal eenzijdig ingekleurd door de persoonlijke mening van de analist. Waarom kan de emotie niet worden gescheiden van het beleggingsadvies?

Waarom wordt bij het geven van advies steeds uitgegaan van een standaardverdeling, bijvoorbeeld in aandelen en obligaties? De samenleving is sterk gericht op maatwerk. Daarom zou een aanbieding aan klanten ook naar maatwerk moeten neigen.

Waarom ligt bij beleggen steeds de focus op rendement? Als de risicokant meer aandacht krijgt, is het ook mogelijk een beter gebalanceerde portefeuille te bouwen voor de klant.

Veel partijen hanteren vermogensgrenzen voor vermogensbeheer. 100.000 euro valt niet snel onder beheer bij traditionele partijen.

Zou een eerlijke belegging ook niet moeten bestaan uit duurzame fondsen? Waar is een grote verzameling van deze duurzame fondsen te vinden?

Mr. Michael A.R. Lucassen en Evert J. Oosterhuis MBA

Directeuren Fundix