Kind denkt actiefst te zijn tussen 15 en 30 jaar

Het gaat om dezelfde periode als die waar volwassenen op terugkijken wanneer hen gevraagd wordt naar herinneringen.

Als mensen van boven de veertig naar herinneringen over hun leven worden gevraagd, vertellen ze vooral over hun puberteit en vroege volwassenheid, de periode van ruwweg hun vijftiende tot hun dertigste. Diezelfde piek blijkt nu te bestaan als schoolkinderen gevraagd wordt hun toekomstige leven te beschrijven – ook zij beschrijven die periode het uitgebreidst. Dat is opvallend, omdat gangbare verklaringen voor de ‘herinneringspiek’ van volwassenen niet opgaan voor de ‘toekomstpiek’ van kinderen. Gedacht werd dat herinneringen in die periode nog het best gevormd zouden worden, of dat mensen dan de meeste nieuwe dingen hebben meegemaakt. Volgens de onderzoekers ligt de verklaring in het cultureel bepaalde idee over hoe een mensenleven verloopt, schrijven ze in Psychological Science (30 december online). Kennelijk denken kinderen al dat de vroege volwassenheid nu eenmaal de periode in een mensenleven is waarin de meeste dingen gebeuren. De psychologen hadden 162 Deense schoolkinderen (van 10-14 jaar) een heel schooluur van 45 minuten lang hun toekomstige levensverhaal laten beschrijven. Andere kinderen hadden ze vrij over de toekomst laten associëren aan de hand van willekeurige woorden. (NRC)