Kantoorkneus

Stiekem kan ik best om ze lachen, om die VVD- en PVV-stemmers. Vonden veiligheid retebelangrijk en droegen Rutte en Wilders dus het Torentje binnen, in de hoop op die beloofde 3.500 (VVD) of 10.000 (PVV) extra agenten. In het regeerakkoord pakte dat wat karig uit, maar à la: 3.000 agenten, 500 animal cops – deal.

Bij het eerste debat met de Veiligheidsminister bleek al dat blauw spoorloos verdampt. Weliswaar, vertelde minister Opstelten, komt er geen enkele agent bij, maar er gaan er wel 500 af. Die dierenpolitie moet namelijk omgeschoold worden uit het huidige personeel.

Als ik ergens 3.500 stoeptegels zou bestellen en ik kreeg er min 500 geleverd, dan zou ik de leverancier niet gauw tot ondernemer van het jaar uitroepen. De wegen van het stemvee zijn ondoorgrondelijk.

De agentenkwestie is niet alleen een hilarisch lesje kiezersbedrog, het toont ook de relatieve onbeduidendheid van de politieke macht. De hoofdcommissaris van de hoofdstad, Bernard Welten, heeft al verteld niets te voelen voor die „caviapolitie”. Zelfs de burgemeester van Venlo, Hubert Bruls, hoont die weg. Ja, als het moet van de regering zullen ze hem formeel invoeren, maar ze gaan echt geen agenten binnenhouden als er buiten trammelant is.

Caviapolitie. Alleen het woord al – scrabblefamilie van ‘kopvoddentax’ – laat de diepe, genadeloze minachting zien die de politieleiding voelt voor de wetgevende macht.

De reactie van de PVV is al even sarcastisch: Welten is een „typische kantoorkneus”.

Dat zou allemaal heel verontrustend zijn, zo’n vertrouwensbreuk tussen wetgevende en uitvoerende macht – al helemaal als je bedenkt dat de PVV al eerder het vertrouwen in de rechterlijke macht opzegde – ware het niet dat al het gesputter zonder gevolgen blijft.

Ook het boerkaverbod gaat Welten niet uitvoeren. Hoofdschuddend schuift hij alle dossiers uit Den Haag terzijde. De politie heeft het al druk genoeg met z’n eigen koers, waar de toevallige regering niets aan verandert.

Politici? Daar valt niets van te vrezen. Die maken kabaal voor tv, vullen papiervernietigers, en verdwijnen dan weer. Typisch kantoorkneuzen.

Christiaan Weijts

    • Christiaan Weijts