Kabinetsformatie België muurvast

De Belgische kabinetsformatie is na 207 dagen opnieuw helemaal vastgelopen, nu de twee belangrijkste Vlaamse partijen de voorstellen van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte gisteren hebben afgewezen. De overige partijen zien er wel een basis in om verder te praten, maar zonder de Vlaamse nationalistische partij N-VA en de christendemocratische CD&V maakt een formatie geen serieuze kans.

N-VA-leider Bart de Wever liet weten dat hij een aantal „,fundamentele opmerkingen” heeft over de voorstellen van Vande Lanotte, zelf van origine een Vlaamse sociaal-democraat. Pas als die zouden worden aanvaard, zou wat hem betreft kunnen worden bekeken of verder onderhandelen zinvol is. Ook Wouter Beke van de CD&V verlangde dat de nota van Vande Lanotte op „essentiële punten” zou moeten worden aangepast.

De afwijzende houding van beide partijen maakt de ruimte voor verdere onderhandelingen gering. Andere partijen reageerden teleurgesteld op de harde opstelling van N-VA en CD&V. De Vlaamse sociaal-democraat Bruno Tuybens verklaarde voor de Vlaamse televisie: „Ik denk dat die partijen die dit niet als een basis zien de volgende keer aan de verkiezingen moeten deelnemen in een land genaamd Utopia.”

Ook de Belgische pers reageert somber op de situatie. ‘207 dagen na de verkiezingen MUURVAST’, kopt het dagblad De Standaard. „De deur naar de chaos staat op een kier”, meldt Le Soir.

In zijn zestig pagina’s tellende nota heeft Vande Lanotte geprobeerd Vlamingen én Walen tevreden te stellen. De Vlaamse partijen eisen meer fiscale autonomie voor de gewesten. De Waalse partijen willen zulke overdrachten liever beperken omdat ze vrezen daarvan de dupe te worden.

Vanmiddag zou duidelijk worden of Vande Lanotte, die al sinds oktober bemiddelt, nog heil ziet in verdere onderhandelingen. Zo niet, dan lijken nieuwe verkiezingen de enige uitweg. Met zorg wachten de Belgen intussen af hoe de financiële markten zullen reageren op de nieuwste impasse.