Hinder prostitutie niet

Het KLPD is bezorgd over „verschuiving” van „illegale prostitutie” naar de hotelbranche (NRC Handelsblad 4 januari). Dit is alarmerende wartaal. Prostitutie is sinds 1811 niet meer illegaal. Wel is sinds 2000 in de meeste gemeenten bedrijfsmatige prostitutie, oftewel het bordeelwezen, vergunningsplichtig. Om niet bekendgemaakte redenen, maar vermoedelijk ter ontmoediging van dit ‘verwerpelijke’ beroep, zijn alle gemeenten zéér terughoudend bij het toekennen van bordeelvergunningen. Het verbaast dan niet als een bordeelbedrijf zich stiekem nestelt in bijvoorbeeld een hotel. Als dat het geval is, kan het KLPD boos worden op hotels, maar dat gevecht tegen prostitutie is vechten tegen windmolens. Laat overheden liever ophouden een legaal beroep te hinderen, te traineren en te stigmatiseren.

Albert Appelo

Groningen

    • Albert Appelo Groningen