Gelukkig is de groente al van het land

Houd kinderen en huisdieren liever binnen, zeggen de burgemeesters.

Rook en bluswater vormen de grootste gezondheidsrisico’s van de brand bij Chemie-Pack. Vooralsnog lijkt de schade beperkt te blijven tot enkele gevallen van geïrriteerde ogen en geprikkelde luchtwegen.

Welke stoffen in de rook zitten, was aan het begin van de middag nog altijd niet bekend, maar uit voorlopige resultaten van eerste luchtmetingen bleek dat „geen verontrustende concentraties” benzeen, tolueen, enthylbenzeen, kool-waterstoffen en dioxines zijn verspreid. Toch adviseerden de burgemeesters van Breda, Dordrecht en Moerdijk kinderen voorlopig niet in de speeltuin te laten spelen, huisdieren niet lang buiten te laten, vee niet te laten grazen en geen groente te eten uit de moestuin.

De meldkamer van de milieudienst Rijnmond ontving tot nu toe een kleine honderd klachten, de meesten gisteravond, over stank. Vanochtend waren er nog vier meldingen van stankoverlast en elf over roetdeeltjes op daken, tuinmeubilair en raamkozijnen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Moerdijk slaan de roetdeeltjes door regen vooral neer in de Hoeksche Waard. Ook het roet wordt nog geanalyseerd.

Dat de brand midden in de winter plaats heeft is een voordeel: de meeste groente is al van het land. Alleen de vorstbestendige prei, boerenkool en spruiten staan soms nog buiten. Ook het vee staat op stal, behalve sommige schapen.

Een probleem voor het milieu is de enorme hoeveelheid water die de brandweer heeft gebruikt om de brand onder controle te krijgen. Het nablussen is de hele nacht doorgegaan. De verontreinigingsgraad is nog niet bekend, maar dát het water vervuild is, staat vast.

Volgens het waterschap Brabantse Delta kan het bluswater het industrieterrein in Moerdijk op twee manieren verlaten: via de riolering of via sloten naar het oppervlaktewater. Door sloten af te dammen zijn de waterwegen naar het open water grotendeels afgesloten. Om verspreiding via de riolering te voorkomen, is het rioolgemaal bij Moerdijk stilgelegd. Omdat de riolering wel door moet draaien, wordt het rioolwater van het dorp Moerdijk tijdelijk met tankauto’s naar de rioolzuiveringsinstallatie Bath gebracht.

„Zoals het er nu uitziet, lukt het om het bluswater bij elkaar te houden”, zegt een woordvoerder van het waterschap. „Als dat zo blijft, zijn de gevolgen vooral voor de natuur. Concreet: Dode vissen.” Het bluswater wordt volgens de gemeente naar het nabijgelegen afvalverwerkingsbedrijf ATM gebracht. Daar zal het worden verwerkt en vernietigd.

Het drinkwater lijkt niet in gevaar, al heeft het Rotterdamse waterleidingsbedrijf Evides uit voorzorg twee ‘ontvangstbekkens’ bij zuiveringsinstallaties in Dordrecht en Rotterdam buiten werking gesteld. Volgens een woordvoerder wordt het ‘ruwe’ water nu buiten deze bekkens om direct naar de zuivering geleid.

Uit het water in de bekkens zijn monsters genomen, de uitslag komt over twee dagen. Tot dan blijven de bekkens gesloten. Maar ook als het water vervuild blijkt te zijn, zouden de koolstoffilters van de zuiveringsinstallatie volgens de woordvoerder alle schadelijke stoffen eruit moeten halen.