Geen 'Garantiefonds'

Meer zekerheid voor reisbureauklant

– De Federatie van Reisadviseurs, waarbij 130 kleinere reisbureaus zijn aangesloten, streeft naar het tot stand komen van een wettelijke regeling van het reisbureauwezen. Zij sluit hiermee aan op een rede van staatssecretaris Van Son, vorige maand uitgesproken bij de opening van de Reisbeurs te Utrecht. De staatssecretaris wees toen op het gemis aan objectiviteit in de voorlichting door reisbureaus en het bestaan van misleidende reclame. Hij vroeg bovendien aan het georganiseerde bedrijfsleven om spoedig met een garantieplan te komen, om teleurstellingen van vakantiegangers in de toekomst tegen te gaan. [ ...] Een garantie voor de man die zijn vakantie plotseling niet door ziet gaan en zijn geld niet terug krijgt, is al geruime tijd onderwerp van studie bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus (370 leden) [...] „Veel van de ondernemingen [...] voelen niet zoveel voor zo’n garantiefonds. Zij menen, dat het publiek bij hen voldoende garantie heeft. Wij zoeken het nu vooral in het optrekken van de zekerheidsstelling, thans 10.000 gulden, waartoe onze leden zich verplichten”, aldus de heer C.J.A. Couvreur, directeur van de in Amsterdam gevestigde ANVR. [...]