En waar zijn Bosma’s argumenten eigenlijk?

Het is evident dat klimaatverandering een van de grote uitdagingen is van de 21ste eeuw. Onder klimaatwetenschappers bestaat nagenoeg consensus dat de doorsneetemperatuur op aarde stijgt, wat niet betekent dat die op sommige plekken niet kan dalen – voor Europa wordt dat zelfs verwacht. Ook bestaat consensus over het gegeven dat de mens door zijn doen of laten invloed kan hebben op die temperatuurontwikkeling. Daarmee is niet gezegd dat mensen de – enige – oorzaak zijn van die verandering, noch dat wij het klimaat kunnen micromanagen. Duidelijk is wel dat wat we de komende decennia doen, invloed zal hebben op de mate van klimaatverandering. Dat significante klimaatomwentelingen desastreuze sociale, politieke en economische gevolgen kunnen hebben, is dat eveneens. Wat doet Bosma? Met geen enkele zin – niet één – gaat hij in op de inhoudelijke discussie rond het klimaat. Hij vindt het maar niks, dat klimaatgelazer. Waarom eigenlijk? Hij geeft niet één argument. Dit is geen opiniestuk. Dit is gewoon gezeur van iemand die nooit de moeite heeft genomen om zich ook maar een beetje te verdiepen in de materie.

Daniel Mügge

Amsterdam