De VVD en de PVV wilden zelf ook de wet omzeilen

None

Als gebeten reageren politici van de VVD en de PVV op de genuanceerde uitlatingen van korpschef Welten van Amsterdam over de inzet van zijn – overbelaste – politiemensen voor bijvoorbeeld handhaving van een toekomstig boerkaverbod. De VVD en de PVV roepen om het hardst dat wetten moeten worden gehandhaafd. Daarbij lijden ze aan merkwaardig geheugenverlies. Drie maanden geleden pleitten ze nog voor het niet verbaliseren van hardrijders die de snelheidslimiet van 120 km/h overtreden – een bestaande wet, die de publieke veiligheid en het milieu effectief beschermt.

Met hun geheugen is waarschijnlijk niets mis. De VVD en de PVV meten altijd met twee maten als het om integratiekwesties gaat. Over overtredingen en misdrijven – zoals belastingontduiking – waaraan de eigen achterban graag en frequent meedoet, hoor je hen niet. Dat heet ‘een dubbele moraal’, oftewel: hypocriet.

Mr. M.C. Kroon

Leiden

    • Mr. M.C. Kroon