Aard van chemische stoffen onbekend

Het is nog onbekend welke stoffen aanwezig waren op het terrein van het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk, waar gistermiddag een felle brand uitbrak. Uit metingen van de brandweer en de GGD blijkt dat in de omgeving geen gevaarlijke concentraties van schadelijke stoffen zijn neergekomen. Wel wordt inwoners van enkele plaatsen ten westen van Dordrecht uit voorzorg aangeraden hun kinderen niet buiten te laten spelen en geen groente uit eigen tuin te eten.

Peter van der Velden, burgemeester van Breda en coördinerend burgemeester van het regionaal beleidsteam, zei vanochtend op een persconferentie dat er op het complex van Chemie-Pack nog verschillende brandjes gaande waren, maar dat die „beheersbaar” waren. Er is nog honderd ton gevaarlijke stoffen aanwezig, maar volgens brandweercommandant Martin Hudepohl van de brandweerregio Midden- en West-Brabant zullen deze geen vlam meer vatten. „Wij denken de brand onder controle te hebben.”

De vuurzee in Moerdijk maakt weer eens duidelijk dat de Nederlands economie voor een aanzienlijk deel draait op chemische industrie die gevestigd is in de buurt van woongebieden. Burgemeester Wim Denie van Moerdijk wil dit jaar bezien of „de controles van dit soort bedrijven verder aangescherpt kunnen worden”.

Nadat gisteren rond drie uur alarm was geslagen, kwam de brandbestrijding snel op gang. De regionale brandweerkorpsen kregen steun van blusvoertuigen van Defensie en de brandweer van nabijgelegen bedrijven. Er is bewust voor gekozen zoveel mogelijk gevaarlijke stoffen te laten verbranden om de schade voor de volksgezondheid te beperken. Het bluswater is gescheiden van het grondwater en wordt via het riool afgevoerd. Voor de zekerheid is het verzamelen van water in nabijgelegen spaarbekkens stilgelegd.

Gelukkig is de groente al van het land: Drie