Zelflezende kassa AH

Zelflezende kassa op komst bij Alb. Heijn

Door een onzer redacteuren

Albert Heijn verwacht binnen enkele jaren een begin te kunnen maken met de geleidelijke vervanging van haar ruim 2500 kasregisters door elektronisch werkende kassa’s die zelf de prijs van de artikelen kunnen lezen.

De nieuwe kassa’s hebben een elektronisch oog dat de prijscodes van de langs de afrekenbalie glijdende artikelen haarfijn leest en doorgeeft naar een elektronisch brein, dat de gegevens verwerkt, op het register aanslaat en optelt.

Dit staat in het personeelsorgaan van Albert Heijn: AH Flitsen.

Als voordelen van de zelflezende kassa noemt het blad een aanzienlijke beperking van de wachttijden bij de uitgang van de supermarkten en het tot nul reduceren van de kans op fouten.

De komst van de elektronische kassa betekent geenszins dat de caissière zal verdwijnen.

Die zal er altijd blijven om af te rekenen en te assisteren. „De nieuwe machines nemen geen geld aan, ze wisselen niet, ze scheuren geen zegels af en ze groeten niet”, zegt AH Flitsen.

„Wat ze wel gaan doen is de caissière vrij maken voor de meer essentiële elementen van haar taak, namelijk de taak van gastvrouw.

De elektronische, zelflezende kassa is in Zwitserland in een vergevorderde staat van ontwikkeling. Volgend jaar zal de nieuwe kassa voor het eerst in de winkels worden getest.

Omdat NRC Handelsblad deze jaargang 40 jaar bestaat – het eerste nummer van de fusiekrant verscheen op 1 oktober 1970 – elke dag een bericht uit de krant van van die datum van 40 jaar geleden.