KLPD: spreek bezitters kinderporno direct aan

Vaak gebeurt er maar weinig met de individuele dossiers van kinderpornodownloaders.

De politie wil downloaders van kinderporno gaan aanschrijven op hun gedrag. Zo’n brief kan zelfs uitmonden in een uitnodiging voor een gesprek op het politiebureau, waarin zo’n gebruiker van kinderporno tekst en uitleg moet geven over zijn bewegingen op internet.

Dat betoogde korpschef Ruud Bik van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) gisteren, na afloop van zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak in Driebergen. Repressie, via het strafrecht, is niet het enige middel om verspreiding van kinderporno tegen te gaan, aldus Bik.

Vaak blijven individuele dossiers over downloaders van kinderporno ‘op de plank liggen’ omdat strafrechtelijk onderzoek te veel recherchecapaciteit kost als er geen aanwijzingen zijn dat achter die downloader ook een netwerk van producenten of distributeurs schuilgaat.

„Maar je kunt wel een sfeer van schaamte creëren”, aldus Bik. Zelfs als de consequentie is dat gezinsleden van een kinderpornoconsument er dan achter komen wat hij op internet doet. „Je moet geen middel achterwege laten om, naast repressie, ook door dit soort interventies te plegen om de consumptie van kinderporno tegen te gaan.”

De KLPD beschikt over een schat aan informatie over de wereld achter kinderporno, afkomstig uit strafzaken die gegevens opleverden over individuele downloaders, valse identiteiten op internet, schuilnamen of verdachte IP-adressen. Gegevens die strafrechtelijk verder niet worden gebruikt, maar wel nuttig kunnen zijn voor analyses over producenten en verspreiders van kinderporno of het in kaart brengen van individuele downloaders van kinderporno.

Bik is er voorstander van om dergelijke informatie ook te betrekken bij de vraag of een aanvrager van een verklaring omtrent gedrag wel een positieve beoordeling mag krijgen, als bij de politie bekend is dat hij kinderporno heeft gedownload. „Het is afhankelijk van wat juridisch mag, maar in een maatschappelijke discussie zou de stelling verdedigbaar kunnen zijn dat iemand die bij ons bekend is als downloader van kinderporno, niet zomaar een positieve verklaring omtrent gedrag krijgt.”

    • Jos Verlaan