Esten weten wat ze doen

Met een zorgelijk commentaar over de invoering van de euro in Estland slaat NRC Handelsblad (3 januari) de plank goed mis. Door eigen gedisciplineerde inspanningen heeft Estland in het afgelopen jaar voldaan aan de strengste monetaire en budgettaire criteria die Europa kent. Weinig van de huidige eurolanden in Noord- en Zuid-Europa kunnen vandaag de dag aan die criteria voldoen; ook Nederland niet. Waar slaat het op om bij deze voor Estland zeer positieve toetreding zorgen te uiten over het risico van boemerangeffecten voor Estland met een verwijzing naar Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje? De Estse munt is al sinds lang gekoppeld aan de euro. De rentevoet is er allang net zo laag als in Nederland. De bancaire sector is beter op orde dan die in Nederland. Hetzelfde geldt voor het begrotingstekort. Het is gewoon niet waar dat een eenmaal tot de euro toegetreden Estland machteloos zou staan in geval van te snel stijgende onroerendgoedprijzen. Het commentaar had minder benauwd kunnen én moeten zijn. De Esten weten heel goed wat ze doen, wat ze aan Europa hebben en waarmee ze Europa versterken.

Martijn Hosman

Tallinn

    • Martijn Hosman Tallinn