Drones doden burgers Pakistan

opinext@nrc.nl

In het artikel over het gebruik van onbemande vliegtuigen door het Amerikaanse leger worden nauwelijks de controversiële aspecten van deze ‘drones’ belicht (nrc.next, 3 januari). Het feit dat Amerika louter vanuit de lucht in Pakistan opereert draagt namelijk wel degelijk bij aan het grote aantal burgerslachtoffers. Vooraanstaande juristen en adviseurs hebben veelvuldig verklaard dat de afwezigheid van ‘American boots on the ground’ in Pakistan zonder meer bijdraagt aan het doden van burgers. Zelfs volgens de meest conservatieve schattingen hebben de VS honderden burgerslachtoffers in Pakistan gemaakt.

De inzet van drones in Afghanistan en Irak heeft bewezen dat ze het optimaal werken in samenwerking met grondsoldaten. Doordat de VS in het onherbergzame Pakistaanse Noord-Waziristan louter opereren met drones, kan nooit met volledige zekerheid worden vastgesteld wie er slachtoffer zijn geworden van een aanval. Een drone-piloot kan met thermische camera’s en sensoren bepalen hoeveel personen zich in een huis bevinden, maar kan zonder hulp van grondtroepen niet zeker weten of zij allen lid zijn van de Talibaan dan wel Al-Qaeda.

Khalid Boufadiss

Masterstudent international and european law aan de Rijksuniversiteit Groningen

    • Khalid Boufadiss