Zo verdwijnen de meeste coffeeshops

Het kabinet-Rutte wil coffeeshops sluiten die op minder dan 350 meter van scholen staan. In Leiden, Leeuwarden en Amsterdam zijn de gevolgen het grootst.

Nederland, Amsterdam, 04-01-2011 Toeristen in de Warmoestraat in het centrum van Amsterdam bij coffeeshop BABA. foto: Bram Budel
Nederland, Amsterdam, 04-01-2011 Toeristen in de Warmoestraat in het centrum van Amsterdam bij coffeeshop BABA. foto: Bram Budel Bram Budel

Mark Jacobsen, eigenaar van de Amsterdamse coffeeshop The Rookies vlakbij het Leidseplein, vreest al jaren voor gedwongen sluiting van zijn zaak. „Maar nu wordt de situatie wel heel schrijnend.” In het regeerakkoord neemt het kabinet-Rutte zich voor om een afstand van 350 meter te creëren tussen scholen en verkooppunten van softdrugs. Funest voor de zaak van Jacobsen: „Dan maak ik er wel een kroeg van. Kan ik mooi harddrugs verkopen. Alcohol dus.”

Jacobsen is niet de enige coffeeshophouder die vreest kopje onder te gaan. Bijna 60 procent van de Nederlandse coffeeshops dreigt te moeten sluiten bij toepassing van het afstandscriterium. Dat blijkt uit een inventarisatie van deze krant bij de veertien Nederlandse gemeenten met tien of meer coffeeshops. In de gemeenten – die binnen hun grenzen 442 van de ruim 660 Nederlandse coffeeshops herbergen – zou opgeteld 57,9 procent van de shops verdwijnen.

Grote vraag voor veel gemeenten is hoe het beleid precies ingevuld gaat worden. Praat het kabinet over een loopafstand van 350 meter of moet er hemelsbreed gemeten worden? Vallen alleen middelbare scholen onder het criterium, of tellen basisscholen, instellingen voor speciaal onderwijs en de peuterspeelzaal ook mee?

Binnenkort geeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer een toelichting op het plan. In het regeerakkoord staat wel duidelijk vermeld dat „de minister erop toeziet dat gemeenten het afstandscriterium handhaven.”

Ondanks de vele vragen hebben de meeste gemeenten reeds geïnventariseerd hoeveel shops binnen de grens van 350 meter vallen. Ze gaan uit van een loopafstand van 350 meter tot middelbare scholen. Sommige gemeentes rekenen ook de afstand tot basisscholen mee.

Vooral in Amsterdam zijn de cijfers opvallend. Liefst 187 van de 223 shops in de hoofdstad zouden moeten sluiten. In Eindhoven liggen zeven van de vijftien coffeeshops in de gevarenzone. Negen van de twaalf shops moeten in Leiden voor sluiting vrezen, in Leeuwarden zelfs elf van de dertien. Nijmegen en Maastricht ondervinden nauwelijks gevolgen: respectievelijk één en nul sluitingen.

De gemeente Amsterdam wil onder het beleid uitkomen. In een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, schrijft burgemeester Eberhard van der Laan dat de invoering van het afstandscriterium zal leiden tot een toename van straathandel, overlast en gezondheidsrisico’s. Amsterdam wil liever eigen maatregelen doorvoeren, zoals extra voorlichting aan jongeren.

Mark Jacobsen, naast coffeeshophouder bestuurslid van de Bond van Cannabisdetaillisten, voorspelt dat Amsterdam er „tweehonderd kroegen bij krijgt” omdat de shops een normale horecavergunning aan zullen vragen als ze geen drugs meer mogen verhandelen. Bij de 36 coffeeshops die overblijven, zal er volgens hem wegens de grote drukte enorme overlast ontstaan. „En dan moeten die shops ook sluiten, omdat ze niet meer aan de veiligheidsvoorwaarden kunnen voldoen. Sluiting van 187 shops zou het begin van het einde betekenen voor de Amsterdamse coffeeshopcultuur.”

Alleen Haarlem en Groningen berekenden nog niet hoeveel coffeeshops moeten sluiten bij invoering van het afstandscriterium. Arnhem, Rotterdam en Den Haag zijn een geval apart, omdat ze al eerder met een afstandscriterium werkten. Om die reden staan deze vijf gemeenten niet vermeld in de grafiek hiernaast.

Arnhem hanteert een loopafstand van 250 meter tot basis- en middelbare scholen. Het aantal shops daalde daardoor al van zestien naar tien.

Den Haag verloor 47 van de 87 coffeeshops nadat in 1997 werd besloten tot een minimum van 500 meter tussen coffeeshops en middelbare scholen. Vorig jaar werd deze regeling echter versoepeld: 250 is nu het minimum. Als 350 meter het nieuwe minimum wordt, zoals de regering wil, zouden vier Haagse shops de dupe worden. Het bestuur van de Vereniging van Haagse Cannabis Shops (VHCS) is woedend: „Pure schijnpolitiek. Eerst versoepelen ze het beleid en nu moeten ineens toch weer shops sluiten. Zo zorg je er dus voor dat de handel op straat belandt.”

Rotterdam werkt sinds de zomer van 2009 met een verplichte afstand van 200 meter (straal) of 250 meter (loopafstand) naar middelbare- en basisscholen. Dit leidde tot sluiting van zestien van de 62 shops. Tien van deze verkooppunten gingen verder als andersoortige (horeca)-onderneming. Zes sloten definitief de deuren.

In opdracht van de gemeente Rotterdam deed researchbureau Intraval onderzoek naar de effecten van het afstandscriterium in de stad. Uit een vorige maand gepubliceerd rapport blijkt dat overlast is afgenomen in de buurt van de gesloten shops. Na sluiting van de zestien shops zegt 42 procent van de ruim elfduizend respondenten (jongeren, omwonenden, passanten) dat aan drugs gerelateerde overlast voorkomt. Vóór de sluitingen lag dit percentage op 58 procent. Of het gebruik van softdrugs afneemt door massale sluiting van coffeeshops, blijft de vraag. De onderzoekers in Rotterdam concluderen namelijk ook dat „het gebruik van softdrugs onder jongeren nauwelijks verandert.”

    • Enzo van Steenbergen