Zes op tien coffeeshops bij kabinetsbeleid dicht

In gemeenten met veel coffeeshops moeten er zes op de tien sluiten als het kabinet het plan uitvoert om 350 meter afstand tussen coffeeshops en scholen te houden.

Dit blijkt uit een inventarisatie van deze krant bij de veertien Nederlandse gemeenten met tien of meer coffeeshops. De steden hebben samen 442 van de ruim 660 coffeeshops in Nederland; 57,9 procent van de zaken in de veertien steden zou moeten sluiten.

Het kabinet wil nog deze maand een drugsnota presenteren. Daarin zal duidelijk gemaakt worden hoe het in het regeerakkoord genoemde afstandscriterium tussen scholen en coffeeshops moet worden ingevuld. Onduidelijk is nog hoe de afstand gemeten moet worden en of het om alle scholen gaat.

Bij de inventarisatie door deze krant is uitgegaan van een loopafstand van 350 meter tot middelbare scholen en basisscholen. Het is een voorzichtige berekening, omdat het kabinet ook een afstand van 350 meter hemelsbreed kan opleggen. Sommige gemeenten rekenen alleen middelbare scholen mee. Ook voor hen kan het aantal sluitingen hoger uitvallen.

In Amsterdam (223 coffeeshops, 187 sluitingen) zouden de meeste coffeeshops verdwijnen. Eindhoven (15 coffeeshops, 7 sluitingen), Leiden (12 coffeeshops, 9 sluitingen), Leeuwarden (13 coffeeshops, 11 sluitingen), Enschede (10 coffeeshops, 5 sluitingen) en Utrecht (14 coffeeshops, 7 sluitingen) komen er ook niet goed van af.

De steden die zich weinig zorgen hoeven te maken over sluitingen van coffeeshops zijn Maastricht (13 coffeeshops, geen sluitingen), Den Haag (40 coffeeshops, 4 sluitingen), Tilburg (12 coffeeshops, 3 sluitingen) en Nijmegen (14 coffeeshops, 1 sluiting).

Rotterdam en Arnhem werken al jaren met een (minder streng) afstandscriterium van 250 meter tussen coffeeshops en scholen. In Rotterdam verdwenen daardoor 16 van de 62 coffeeshops. In Arnhem daalde het aantal coffeeshops van 16 naar 10. Alleen Haarlem en Groningen berekenden nog niet hoeveel coffeeshops zouden moeten sluiten.

Behalve het afstandscriterium van 350 meter wil het kabinet ook een wietpas invoeren. Dat is mogelijk geworden nu het Europees Hof van Justitie drie weken geleden in een arrest stelde dat Nederland drugstoeristen de toegang tot coffeeshops mag ontzeggen. Het kabinet kan daardoor besluiten dat alle 105 gemeenten met coffeeshops de eigenaren ervan verplichten alleen nog Nederlanders met een wietpas toe te laten. Het kabinet wil dat coffeeshops besloten clubs worden, waar alleen Nederlanders met een klantenpasje nog hasj en wiet mogen kopen.

Zo verdwijnen de meeste coffeeshops: pagina 5

    • Enzo van Steenbergen