Warm Hart, Hoofd Koel Award

Hoe kunnen publieke instituties het vertrouwen van de burger voor zich (her)winnen? Vandaag een oplossing voor publieke organisaties: de ‘Warm Hart, Hoofd Koel Award’.

Hoewel de overheid de regeldruk al jaren probeert te verlagen, vindt driekwart van de bevolking dat er te veel regels zijn. Een continue confrontatie met regels en toezicht geeft burgers het gevoel dat de overheid voortdurend verantwoording eist en burgers geïnstitutionaliseerd wantrouwt.

Burgers willen weliswaar minder regels; ze verwachten wel daadkracht en toezicht. Vooral na incidenten worden deze verwachtingen versterkt door media en politiek, en worden bestuurders ter verantwoording geroepen. De cafébrand in Volendam en de moord op de peuter Savanna zijn voorbeelden van zulke incidenten. Bestuurders beloven zo snel mogelijk de risico’s te onderzoeken en te beperken; zij schieten in de ‘risicoregel- reflex’.

Deze reflex is om meerdere redenen onfortuinlijk. Allereerst wekt het invoeren van nieuwe regels vaak onterecht de indruk dat burgers tegen alle risico’s kunnen worden beschermd. Daarnaast brengt nieuwe wetgeving extra kosten met zich mee en zorgt het voor nóg meer regeldruk. Terwijl de lasten van nieuwe regels lang niet altijd opwegen tegen de soms minieme baten van verminderd risico.

Om deze dynamiek van paniekregelgeving te doorbreken, zijn er tegenkrachten nodig die tonen dat overhaaste reacties onwenselijk zijn. Daarvoor introduceert de DenkTank de Warm Hart, Hoofd Koel Award. Deze award wordt uitgereikt aan bestuurders die na een incident empathie tonen maar als dat nodig is ook eerlijk durven zeggen dat niet alles door de overheid kan of moet worden opgelost. Dit voorkomt onnodige regeldruk en een gevoel van wantrouwen bij burgers.

Als adviesorganisatie voor regeldruk is het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) in gesprek met de DenkTank over hoe de award het beste kan worden gerealiseerd.

Roel Dobbe en Michiel de Haas zijn deelnemers aan de Nationale DenkTank 2010. Zij volgen respectievelijk een masteropleiding Science aan de TU Delft en een masteropleiding Comparative History aan de Universiteit Utrecht. Dit is de laatste aflevering in de serie ‘Idee van de dag’.

Reageren kan via burger@nationale-denktank.nl en op nrcnext.nl