Status quo in wereld van zakenbanken blijft ongewijzigd

Het is tot het laatst spannend wie de toppositie op de ranglijst van zakenbanken voor het jaar 2010 gaat innemen, maar er is één duidelijke winnaar, welke bank ook komt bovendrijven: het advieswerk voor bedrijven. Óf Goldman Sachs óf Morgan Stanley zal de nummer één worden in de strijd om de hoogste positie op de ranglijst. Ook na de kredietcrisis hebben gewone banken het moeilijk zich een weg naar boven te banen.

Goldman is erin geslaagd zijn topnotering te behouden, hoe de wind op het gebied van fusies en overnames ook mag waaien. De zakenbank heeft het knappen van de dotcom-zeepbel overleefd, net als de zeepbel rond de bedrijfsovernames met geleend geld, de financiële crisis en de vele butsen in haar eigen reputatie. Het blijft de firma waar topmannen en raden van commissarissen het liefst een beroep op doen voor het sluiten van transacties of het tegengaan daarvan. Hoewel Morgan Stanley vorig jaar op de lijst van Thomson Reuters met de eer ging strijken, zal Goldman - als de bank haar eeuwige concurrent in 2010 weer achter zich weet te laten - in negen van de tien afgelopen jaren hebben gewonnen.

De fotofinish van de twee overgebleven grote onafhankelijke zakenbanken, in combinatie met de toenemende betrokkenheid van kleinere firma’s (‘boutiques’) bij belangrijke deals, ondermijnt de algemeen aanvaarde theorie dat het zwaaien met een chequeboek genoeg is om klanten over de streep te trekken. Hoewel de meeste banken hun schuldposities hebben teruggebracht, is moeilijk in te zien wanneer een dergelijke strategie vruchten zal afwerpen, als dit zelfs tijdens een kredietcrisis niet blijkt te lukken.

Ondanks de conjunctuurgevoeligheid van de markt voor fusies en overnames is de conjunctuurbestendigheid van de ranglijst voor zakenbanken misschien eenvoudig te verklaren. Hoe ongunstiger het klimaat voor het aangaan van transacties, des te hoger de premie op vertrouwen en bewezen deskundigheid. En omgekeerd is het zo dat hoe makkelijker het is om kredieten te verkrijgen, des te simpeler je aan financiering kunt komen zonder een keuze te hoeven maken voor een adviseur op basis van zijn vermogen om jou geld te lenen.

Daardoor zitten Bank of America (BofA), Barclays en JPMorgan in een lastig parket. Ieder van deze banken heeft drie jaar geleden een zakenbank overgenomen, respectievelijk Merrill Lynch, Lehman Brothers en Bear Stearns. Maar deze strategie heeft hen niet naar de top van de ranglijst gebracht.

JPMorgan zal dit jaar op de derde plek eindigen, maar wel op grote afstand van de bovenste twee. Omdat Barclays de nadruk blijft leggen op het uitbouwen van zijn activiteiten in Europa en Azië, heeft Lehman de tiende plek op de ranglijst niet hoeven te verlaten nadat zijn Amerikaanse activiteiten drie jaar geleden door Barclays werden overgenomen. En de combinatie van BofA en Merrill Lynch heeft zelfs terrein moeten prijsgeven en is van de derde plek in 2007 naar de zevende plaats in 2010 gedaald.

Deze zakenbanken kunnen nog zo hun best doen om opdrachten naar zich toe te trekken, de gevestigde orde kan voorlopig op zijn lauweren rusten.

Lisa Lee

Vertaling: Menno Grootveld

    • Lisa Lee