Onderzoek naar prostitutie in hotels

De Nationale Recherche en andere diensten van het Korps Landelijke politiediensten (KLPD) gaan onderzoeken of illegale prostitutie verschoven is naar de reguliere hotelbranche. Het KLPD gaat daarover in gesprek met hotels en hotelketens. Dat zei korpschef Ruud Bik van het KLPD in zijn nieuwjaarstoespraak in Driebergen. Sinds legalisering van de prostitutie in 2000 heeft er een verschuiving plaatsgehad van de illegale prostitutie richting de raamprostitutie en de hotelbranche. Volgens Bik is 60 procent van de prostituees in de raamprostitutie slachtoffer van de mensenhandel en/of illegaal.

De verschuiving naar de hotelbranche baart Bik zorgen. Sinds 2009 bestaat er een ‘hotelprotocol’ voor het weren van prostitutie, maar die wordt niet nageleefd, aldus Bik. Hij zegt ervan uit te gaan dat de branche niet op de hoogte is van dergelijke praktijken, al was het maar omdat ze zich dan schuldig maken aan strafbare feiten.

Tijdens de presentatie van zijn jaarcijfers maakte de Rotterdamse korpschef Frank Paauw gisteren bekend dat de daling van geweldsdelicten in de regio Rotterdam-Rijnmond doorzet. Afgelopen jaar bedroeg die daling ruim tien procent. Paauw zegt dat zijn korps sinds de strandrellen in Hoek van Holland „veel robuuster” aanwezig is bij openbare evenementen. Het aantal aangiften in Rotterdam nam ook af, van bijna 100.000 naar ruim 80.000. Net als het aantal overvallen, van 417 in 2009 naar 379 in 2010. „Dat is gemiddeld nog altijd meer dan één per dag”, aldus Paauw. Het aantal woninginbraken steeg, van 6.107 naar 6.409.