NASA: '2012' is slechtste sf-film

Sciencefictionfilm 2012 is volgens NASA wetenschappelijk gezien de minst geloofwaardige film aller tijden. Het ruimtevaartinstituut stelde een lijst op van de belachelijkste sciencefictionfilms en 2012 scoorde het slechtst. In de film ontdekt een wetenschapper dat neutrino’s (kleine subatomaire deeltjes) de aardkern vergaand ontregelen, wat leidt tot scheuren, aardbevingen en tsunami’s. „Volstrekt ongeloofwaardig”, zei NASA-medewerker Yeomans in The Sunday Times. „Neutrino’s kunnen nooit zo’n invloed hebben.” NASA hield onlangs een conferentie met filmmakers en stelde voor om samen te werken, opdat sf-films „ook geloofwaardig zijn.” (NRC)

Slechtste sf-films volgens NASA:

1. 2012 (2009)

2. The Core (2003)

3. Armageddon (1998)

4. Volcano (1997)

5. Chain reaction (1996)

6. The 6th Day (2000)

7. What the #$*! Do We know? (2004)

Meest geloofwaardige sf-films:

1. Gattaca (1997)

2. Contact (1997)

3. Metropolis (1927)

4. The Day the Earth Stood Still (1951)

5. Woman in the Moon (1929)

6. The Thing from Another World (1951)

7. Jurassic Parc (1993)