Kort nieuws Wetenschap

Kinderen denken dat ze van 15 tot 30 jaar het meest doen

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 4 jan. Als mensen van boven de veertig naar herinneringen over hun leven worden gevraagd, vertellen ze vooral over hun puberteit en vroege volwassenheid, de periode van ruwweg hun vijftiende tot hun dertigste. Diezelfde piek blijkt nu te bestaan als schoolkinderen gevraagd wordt hun toekomstige leven te beschrijven – ook zij beschrijven die periode het uitgebreidst. Dat is opvallend, omdat gangbare verklaringen voor de ‘herinneringspiek’ van volwassenen niet opgaan voor de ‘toekomstpiek’ van kinderen. Gedacht werd dat herinneringen in die periode nog het best gevormd zouden worden, of dat mensen dan de meeste nieuwe dingen hebben meegemaakt. Volgens de onderzoekers ligt de verklaring in het cultureel bepaalde idee over hoe een mensenleven verloopt, schrijven ze in Psychological Science (30 december online). Kennelijk denken kinderen al dat de vroege volwassenheid nu eenmaal de periode in een mensenleven is waarin de meeste dingen gebeuren. De psychologen hadden 162 Deense schoolkinderen (van 10-14 jaar) een heel schooluur van 45 minuten lang hun toekomstige levensverhaal laten beschrijven. Andere kinderen hadden ze vrij over de toekomst laten associëren aan de hand van willekeurige woorden.

Monniksrob zont op geheim eiland

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 4 jan. Griekse onderzoekers hebben op een eiland in de Egeïsche Zee monniksrobben ontdekt die minder verborgen leven dan de meeste monniksrobben. De dieren liggen, als ze niet foerageren, gewoon op het strand. De meeste monniksrobben wijken tegenwoordig voor hun rust uit naar grotten met een ingang onder water. Dat is een aanpassing aan de druk van toerisme en jacht. De gewone monniksrob (Monachus monachus) behoort tot de meest bedreigde zoogdieren. Geschat wordt dat er nog maar 600 van deze grote zeehonden bestaan. Er zouden zo’n 450 dieren leven in het oosten van de Middellandse Zee en 150 voor de noordwestkust van Afrika. De laatste werden in 1997 door een ziekte getroffen. De monniksrobbenorganisatie MOm die de nieuwe dieren ontdekte, houdt de vindplaats geheim.

Oude tand in Israël

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 4 jan. Acht heel oude tanden uit een grot bij Tel Aviv wijzen erop dat er 400.000 jaar geleden misschien al moderne mensen of Neanderthalers leefden in de Levant. Volgens een studie van Israëlische en Spaanse wetenschappers in het American Journal of Physical Anthropology vertonen de tanden, gevonden in de zogeheten Qesem-grot, gelijkenissen met tanden van Neanderthalers en moderne mensen. De heel oude tanden wijzen erop dat voorlopers van Homo sapiens Afrika al eerder hebben verlaten dan de Out of Africa-hypothese veronderstelt. Volgens deze theorie waagde Homo sapiens zich pas 120.000 jaar geleden voor het eerst buiten Afrika. Pas 60.000 jaar geleden begon de expansie van de mens over de hele wereld. Neanderthalers leefden in Europa al lang voor de mens.