Geloofwaardige pers

“Geloofwaardigheid pers in gevaar”

ZÜRICH, 4 jan. - – Misschien het grootste gevaar dat op het moment de Westerse pers bedreigt is de geloofwaardigheidskloof tussen de publieke opinie en alle vormen van openbare institutionalisering waartussen de pers als spil optreedt.

Dit wordt opgemerkt in het jaar overzicht van de wereldpers van het Internationale Persinstituut in Zürich. De geloofwaardigheidskloof, aldus het Instituut, veroorzaakt een algemeen gevoel van ontluistering aan de kant van het publiek dat zich dikwijls tegen de nieuwsmedia zelf richt. „Indien deze ontluistering voorduurt – en het is niet in de macht van de pers zelf om haar te stoppen, maar eerder ligt het aan de kwaliteit van het leiderschap in de democratieën – zal de erosie van de fundamenten van de vrije wereld een aanvang nemen, “ aldus het overzicht. Een andere alarmerende ontwikkeling, zo wordt gesignaleerd, is de kloof die bezig is te ontstaan tussen dagbladuitgevers en hun redacties. De eersten, die met snel stijgende kosten worden geconfronteerd, zijn steeds minder geneigd redactionele politiek te aanvaarden die hun lezers of hun adverteerders niet lusten. [...]

Spelende jongens beletten landing verkeerstoestel

ROTTERDAM, 4 jan. - – Drie spelende, zevenjarige jongens hebben zondagmiddag de piloot van een vliegtuig van de Lufthansa, die wilde landen op Zestienhoven, gedwongen zijn toestel op het laatste nippertje omhoog te trekken. De brandweer van het vliegveld zag de kinderen op de landingsbaan en liet de verkeerstoren de piloot waarschuwen. Het toestel bleef vijf minuten boven het vliegveld cirkelen alvorens een nieuwe landingspoging te wagen. De jongetjes waren inmiddels van de baan gehaald.