Correcties & Aanvullingen

Dubai

In NRC Weekblad (31 december, pagina 30) staat een foto van het hoogste gebouw dat tot op heden is verrezen in Dubai. Deze toren heet niet Burj Dubai, zoals stond vermeld, maar Burj Khalifa.