Chabot boos weg bij euthanasievereniging

De psychiater Boudewijn Chabot, een gezichtsbepalend lid van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Chabot is boos, zo schrijft hij vandaag op de opiniepagina van deze krant, dat de vereniging NVVE „onjuiste” en „onvolledige” informatie over dodelijke combinaties van medicijnen weigert aan te passen. Die informatie is bedoeld voor mensen die zonder tussenkomst van een arts hun leven willen beëindigen. Binnen de NVVE is „een bedrijfscultuur ontstaan waarin geen discussie meer wordt gevoerd met de leden”, aldus Chabot.

De NVVE heeft 116.000 leden en propageert sinds 1973 het recht van mensen om zelf te bepalen wanneer ze hun leven willen beëindigen. Haar grootste succes behaalde de NVVE in 2002, toen patiënten het recht kregen om onder voorwaarden hun leven te laten beëindigen door een arts.

In 1991 verleende Chabot hulp bij zelfdoding aan een vrouw die haar leven als voltooid beschouwde. Hij werd veroordeeld, zonder strafoplegging. In 2007 promoveerde Chabot op ‘zelfeuthanasie’

‘NVVE belemmert open debat’: pagina 9