Waar zijn de argumenten dan?

Het stuk van Frits van Dam over kwakzalverij binnen het Erasmus MC heeft me verbaasd. De toon is hoogst onwetenschappelijk en respectloos. Hij schrijft in termen als: ‘Zijn ze daar het spoor bijster?’ En: ‘Je kunt op de klompen aanvoelen, dat dit onzin is.’ Misschien steekt daar wel de echte waarheid. Van Dam baseert zijn oordeel op zijn gevoel- op- klompen. In zijn stuk is geen enkel zinnig argument te vinden tégen de werking van acupunctuur. Het heeft een hoog ‘wild om zich heenslaan’- gehalte. Wie is er hier dan het spoor bijster?

Lea Manders

Tevreden gebruiker van ‘kwakzalverij’, Arnhem

    • Lea Manders
    • Tevreden Gebruiker van ‘Kwakzalverij'