VVD-minister wil minder markt in zorg

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) wil tot 2015 de marktwerking in ziekenhuizen verminderen. Dit staat in een vertrouwelijke notitie van het departement over haar plan.

De liberale minister wil dat ziekenhuizen tot 2015 niet meer uitgeven dan een door de overheid bepaald bedrag. En aan de vergoeding van behandelingen waarvan de prijzen de afgelopen jaren zijn vrijgegeven, wil zij alsnog een grens stellen. Het plan is opmerkelijk, omdat Schippers een dergelijke invloed van de overheid eerder steevast „pervers” noemde. Haar partij profileert zich ook altijd als voorstander van liberalisering.

Gezien „de majeure impact” en „risico’s” van verdere liberalisering zet Schippers nu „een tijdelijke stap terug in termen van concurrentie”, zo staat in de notitie. Het „risico” van doorgaan met liberalisering is een voortdurende groei van de overheidsuitgaven aan gezondheidszorg. Ook Schippers’ christen-democratische voorganger, Ab Klink, wilde die uitgavengroei stoppen. De kosten van de zorg stijgen jaarlijks met 4 procent. Dat is meer dan de groei van de economie.

Schippers wil dat ziekenhuizen in 2015 geen vaste bedragen (zogeheten budgetten) meer krijgen. Zij ontvangen dan niet langer een vergoeding voor bijvoorbeeld het aantal ligdagen per patiënt, maar worden beloond naar prestatie. Zorgverzekeraars moeten daarin een hoofdrol spelen. De overheid gaat hen stimuleren goede zorg zo efficiënt en goedkoop mogelijk in te kopen.

Schippers zegt dat het huidige zorgstelsel „zijn uiterste houdbaarheidsdatum” heeft bereikt. Tussen 2012 en 2015 moeten ziekenhuizen met de nieuwe manier van betalen proefdraaien, maar om te voorkomen dat zorgkosten exploderen, mogen ze niet meer omzetten dan de overheid toelaat. Ook zelfstandige klinieken krijgen hun behandelingen niet meer vergoed als ze te veel doen.

Schippers’ uiteindelijke doel is nog steeds verdere liberalisering, zo blijkt uit de notitie. Nu mogen ziekenhuizen voor eenderde van alle behandelingen met verzekeraars onderhandelen over de prijzen. Schippers wil uitbreiden tot de helft of zelfs 70 procent.

Schippers wil nu „ruim voor 1 juli” de wet aanpassen. Zij wil ook winstuitkeringen in de zorg mogelijk maken, zoals in het regeerakkoord is afgesproken.

Schippers kan het gewoon niet betalen: pagina 5

    • Antoinette Reerink